När Nyhagen bygger nytt VA-nät passar Skags gård på att bygga ytterligare en damm med möjlighet att ta hand om det renade avloppsvattnet.