VA-LÖSNING SOM UTVECKLAR BYGDEN


Nyhagen VA har i ett unikt projekt byggt och förvaltar ett nät för vatten- och avloppsförsörjning till stora delar av Gammelgarn och Östergarn på östra Gotland.

vattenavstängning 4 juli kl 8.00

Proppa inte igen. Inget fett i avloppet – dekaler finns att hämta i skolhuset.

Anslutningar & områden

Mer information om vårt verksamhetsområde och om hur du ansöker om anslutning.

läs mer

Skötsel & Felanmälan

Instruktioner för pumpbrunnar och felanmälan till vår jour.

läs mer

Vatten & Avlopp

Läs mer om vår lösning för vatten och avlopp.

mer information

Inte en droppe vatten går till spillo

Med ett nät som leverar dricksvatten från region Gotland och tar hand om avloppsvattnet har vi säkrat försörjningen både för hushåll och företagare i vårt verksamhetsområde. 
Utbyggnaden innebär också att vi har förutsättningar för byggande av både åretrunt- och fritidshus.
Ytterligare en vinst är att det unika systemet inte släpper ut en droppe vatten i havet.

MER INFORMATION

Antal anslutare (möjliga 500):

(i början av 2023)

Kapacitet i avloppsdamm i kubikmeter

Antal liter renat/orenat vatten som går ut i Östersjön

Privacy Settings
Youtube
Vimeo
Google Maps