VI BYGGER VA-NÄT


I delar av Gammelgarn och Östergarn på östra Gotland kan nu fastighetsägare ansluta sig till vår unika och hållbara vatten- och avloppslösning. 

AKTUELLT

Proppa inte igen. Inget fett i avloppet – nu finns dekaler att hämta i skolhuset.

Anslutningar & områden

Mer information om vårt verksamhetsområde och om hur du ansöker om anslutning.

läs mer

Skötsel & Felanmälan

Instruktioner för pumpbrunnar och felanmälan till vår jour.

läs mer

Vatten & Avlopp

Läs mer om vår lösning för vatten och avlopp.

mer information

Inte en droppe vatten går till spillo

Med ett nät som leverar dricksvatten från region Gotland och tar hand om avloppsvattnet har vi säkrat försörjningen både för hushåll och företagare i vårt verksamhetsområde. 
Utbyggnaden innebär också att vi har förutsättningar för byggande av både åretrunt- och fritidshus.
Ytterligare en vinst är att det unika systemet inte släpper ut en droppe vatten i havet.

MER INFORMATION

Antal anslutare (möjliga 450):

(slutet av 2020)

Kapacitet i avloppsdamm i kubikmeter

Antal liter renat/orenat vatten som går ut i Östersjön

Privacy Settings
Youtube
Vimeo
Google Maps