Skötsel och felsökning

Följ anvisningarna för användning och skötsel enligt nedan för att undvika driftproblem. Om du trots allt får något problem med vatten eller avlopp:
1) Kolla enligt felsökningstipsen nedan.
2) Fungerar det inte efter åtgärder enligt felsökning, gör en felanmälan som via SMS larmar jouren. 

Tips och råd för att pumpbrunnen ska fungera bra och utan störningar, även när du återvänder den efter vintern nästa vår.

 • Spola ordentligt med vatten i avloppet innan du åker hem och stänger inför hösten så att pumpen i brunnen startar och tömmer ut minst ett par gången (cirka 100 liter spolas ut varje gång pumpen startar).
 • Spola inte ned fett, utan använd miljötratt för att samla matfett och oljor (lämna på återvinning eller sortera i brännbart).
 • Koppla inte jordfelsbrytare till pumpbrunnar.

Ordningsregler för avloppsanslutning

Reningsverket tar endast emot spillvatten från hushåll och annan verksamhet, d.v.s. från bad, dusch, disk och tvätt, samt wc-avlopp inkl. toalettpapper.
Dagvatten (till exempel från stuprör och dräneringar) får ej anslutas till avloppsnätet.

Sådant som inte får slängas/hällas i avloppet är till exempel: 

 • Läkemedelsrester – (lämnas till apotek).
 • Bindor, tamponger, bomullstussar, bomullspinnar, trasor, snuspåsar…
 • Textilier som strumpor, strumpbyxor, tygleksaker…
 • Annat papper än toalettpapper som t.ex. hushållspapper, pappershanddukar, våtservetter, tvättlappar och liknande
 • Kemikalier som t.ex. lacknafta, målarfärg, aceton, olja och inte heller klorin i större mängder… (allt detta hälls lämpligen i plastflaska för transport till återvinningscentral för miljöavfall)
 • Tvättvatten från penslar efter målning med vattenbaserad färg.
 • Fett – torka först ur stekpannor eller andra kärl med papper och diska därefter
 • Frityrolja (matolja hälls lämpligen i plastflaska för vidare transport till återvinningscentral eller din behållare för brännbart avfall)
 • Kattsand
 • Frön i stora mängder
 • Giftiga ämnen och växtgifter
 • Avfallskvarn i kök får ej anslutas till avloppet – kompostera i stället
 • Anslutare som, genom att slänga otillåtna saker i avloppet, förorsakar stopp i sin ledning eller pumpbrunn får själv stå för reparationer.
 • Matolja i avloppet ger upphov till hårda slamkakor som är ett stort problem i Nyhagens avloppsreningsverk som ökar kostnaderna för slamtömning.
 • Kemikalier och olika petroleumprodukter kan slå ut den biologiska reningen i Nyhagens avloppsreningsverk, vilket äventyrar reningsverkets funktion.
 • Observera att verksamheter med annan typ av spillvatten än hushåll kan anslutas om särskilt avtal tecknas med Nyhagen. Sådant avtal kan innebära restriktioner och krav på exempelvis fettavskiljare eller annan för-rening vid källan.

Använd gärna våra dekaler som påminnelse

Finns att hämta i Skolhuset Östergarn!

 

Regler för vattenanslutning

När det gäller användning av vattnet som distribueras från vattenverket är det regionens regler och eventuella begränsningar av nyttjandet som gäller för bolaget och dess anslutare. Regionen har särskilda regler om byggvatten (kontakta Nyhagen om det blir aktuellt) och utfärdar också bevattningsförbud som föreningen och dess anslutare kan beröras av.  Se https://www.gotland.se/sparavatten om gällande bevattningsförbud.

Om du gör om- eller tillbyggnad på din fastighet som innebär att ytterligare wc eller kök tillkommer, kan detta påverka föreningens avtal om vattendistribution med regionen. Anmälan måste göras både till Nyhagen och till regionen, som sedan avgör om ytterligare vattenanslutningsavgift kommer att debiteras. Anmälan till föreningen görs via formuläret på kontaktsidan. Till regionen görs anmälan via e-tjänsterna Vatten och avlopp – ändringsanmälan samt Anmälan Bygglovsbefriad åtgärd, se https://www.gotland.se/1605. Sådan anmälan måste göras innan arbeten påbörjas på fastigheten.

Felsökning

Pumpbrunnens varningslampa lyser röd.

Första åtgärd: Viktigt att hushållet inte använder avloppet, dvs inte spolar i WC, tvättar, duschar eller diskar till dess att felet avhjälpts. Vatten kommer fortfarande i kran, och hushållet kan tappa vatten i baljor/hinkar för att använda och sedan slå ut disk/tvättvatten i trädgården. Om möjligt använd utedass istället för wc.

Vad har orsakar felet? Troligen något fel i pumpbrunnen.

Felanmälan. Du kontaktar Nyhagen genom formuläret för felanmälan. 
Avvakta sedan instruktioner för felsökning och åtgärder. Detta gäller även åtgärder som gäller pumpbrunnen. 

Avloppsvatten svämmar över golvet, står kvar i wc efter spolning, rinner inte ut i golvbrunn från dusch, från diskho eller tvättställ.

Första åtgärd: Viktigt att hushållet inte använder avloppet, dvs inte spolar i WC, tvättar, duschar eller diskar till dess att felet avhjälpts. Vatten kommer fortfarande i kran och hushållet kan tappa vatten i baljor/hinkar för att använda och sedan slå ut disk/tvättvatten i trädgården. Utedass bör om möjlighet finns nyttjas istället för wc.

Vad har orsakar felet? Felet kan antingen vara stopp i fastighetens eget ledningssystem (inne i huset eller i ledningen ut till pumpbrunnen) eller bero på något fel i pumpbrunnen. Kontrollera därför genom att lyfta på brunnslocket om pumpbrunnen har pumpat ut avloppsvatten eller är överfylld. Är pumpbrunnen inte överfylld så finns stoppet i fastighetens eget ledningssystem och då får du själv tillkalla rörmokare eller åtgärda stoppet på egen hand.

Felanmälan till Nyhagen
Om pumpbrunnen däremot är överfylld så undersök först om pumpbrunnen har elström genom att kontrollera säkringar eller jordfelsbrytare. Om pumpbrunnen inte töms efter återställning av jordfelsbrytare eller ny propp så gör du felanmälan. 

Avvakta sedan instruktioner för fortsatt felsökning och åtgärder. Det är Nyhagens serviceansvarige som gör bedömningen av vilka åtgärder som behöver vidtas när det gäller pumpbrunnen och tillkallar eventuell entreprenör. Nyhagen avråder från att du helt på egen hand försöker styra pumpbrunnen.

Pumpbrunnen är överfylld med avloppsvatten och pumpen startar inte.

Första åtgärd: Viktigt att hushållet inte använder avloppet, dvs inte spolar i WC, tvättar, duschar eller diskar till dess att felet avhjälpts. Vatten kommer fortfarande i kran, och hushållet kan tappa vatten i baljor/hinkar för att använda och sedan slå ut disk/tvättvatten i trädgården. Utedass bör om möjlighet finns nyttjas istället för wc.

Vad har orsakar felet? Undersök först om pumpbrunnen har elström genom att kontrollera säkringar. Om pumpbrunnen inte töms efter återställning säkring så felanmäl till Nyhagen via  formuläret för felanmälan. 

Avvakta sedan instruktioner från Nyhagens serviceansvarige för felsökning och åtgärder. 
Nyhagen gör bedömningen av vilka åtgärder som behöver vidtas när det gäller pumpbrunnen och tillkallar eventuell entreprenör.
Vi avråder att du helt på egen hand försöker styra pumpbrunnen.

Strömavbrott i huset och pumpbrunnen startar inte.

Första åtgärd: Viktigt att hushållet inte använder avloppet, det vill säga inte spolar i WC, tvättar, duschar eller diskar till dess att felet avhjälpts. Vatten kommer fortfarande i kran (eftersom vattenverket har reservkraft)  och hushållet kan tappa vatten i baljor/hinkar för att använda och sedan slå ut disk/tvättvatten i trädgården. Utedass bör om möjlighet finns nyttjas istället för wc.

Vad har orsakar felet? Kolla först husets säkringar. Du bör först kontrollera GEABs störningstjänst på hemsidan eller i din telefon om du prenumererar på deras sms-tjänst, se www. gotlandsenergi.se/kundservice/stromavbrott  Om inget strömavbrott aviserats så hör med dina grannar om de också har strömavbrott. Är det fortfarande strömlöst hos dig kontrollera dina säkringar samt jordfelsbrytare. Fungerar det fortfarande inte så kontakta GEABs felanmälan på telefonnummer 020-28 50 50.

Felanmälan till Nyhagen. Om pumpbrunnen inte startar efter att strömmen återkommit så gör en felanmälan. 
Avvakta sedan instruktioner från Nyhagens serviceansvarige för felsökning och åtgärder. Det är Nyhagen som gör bedömningen av vilka åtgärder som behöver vidtas när det gäller pumpbrunnen och tillkallar eventuell entreprenör.
Vi avråder att du helt på egen hand försöker styra pumpbrunnen.

Inget vatten kommer i kranen.

Första åtgärd: Kontrollera först om huvudkranen i huset av misstag skulle ha stängts av.

Vad har orsakar felet? Om inte huvudkranen stängts av så är felet troligen kopplat till regionens vattenverk i Herrvik. Hör gärna med dina grannar om de har samma problem.  Det går att hämta vatten vid vattenverket i Katthammarsvik nära bygdegården/bastun.

Felanmälan till Nyhagen. Använd formuläret för felanmälan.
Avvakta sedan information på hemsidan eller från regionen som har en sms-tjänst för driftsstörningar, se https://gotland.se/88728

En kran har stått öppen av misstag (ute eller inne) och mycket vatten har flödat ut.

Första åtgärd: Stäng kranen.

Felanmälan till Nyhagen. Anmäl och ange gärna även en beskrivning av händelsen via epost till info@nyhagen.se

Felanmälan

Innan du gör felanmälan, se till att ha gått igenom felsökning enligt ovan. Vid felanmälan larmas direkt jouren via SMS, du blir sedan kontaktad enligt de uppgifter du lämnar. Felanmälan loggas även automatiskt med datum och klockslag.
Vid felanmälan går larm till någon av våra servicetekniker. I de fall som orsakas av elfel eller annat fel i avloppsbrunnen, som är respektive fastighetsägares egendom debiteras vid dessa utryckningar 1000 kr/tillfälle och om arbetstiden överstiger en timme debiteras ytterligare 800 kr/timme. Kostnader för bilresor och material kan tillkomma.
Om felet visar sig ligga i Nyhagens ledningssystem debiteras givetvis inte fastighetsägaren.


  Privacy Settings
  Youtube
  Vimeo
  Google Maps