Bolag och styrelse

Nyhagen Vatten och Avlopp Aktiebolag (svb) bildades 2015 för att driva utbyggnad av vatten och avlopp på Östergarnslandet. Bolaget ägs till 100 procent av Nygarn Utveckling som driver utvecklingsfrågor på Östergarnslandet. Aktiebolaget är bildat och registrerat enligt aktiebolagslagens regler för bolag med särskild vinstbegränsning (svb). Allt eventuellt överskott stannar i bolaget.

Vid årsstämma i april 2023 valdes följande styrelse:

 • Mårten Lindström (Gammelgarn/Stockholm) ordförande
 • Gunnar Bendelin (Nygarn, Östergarn)
 • Fredrik Pettersson (Grogarn)
 • Ivan Söderholm (Östergarn)
 • Stig Hellgren (Skags, Östergarn)
 • Bengt Lingström (Gammelgarn)
 • Johan Lundborg (Gammelgarn)
 • Åke Holmström (Gammelgarn).

Utbyggnad år för år. 
Totalt ca 430 fastigheter var anslutna vid slutet av 2022. Under 2023/24 kommer ytterligare 70 fastigheter kunna anslutas. 

 • 2016 Sandvikenområdet + reningsverk Skags

 • 2019 Grogarn/östra Katthammarsvik

 • 2021 Gammelgarnsområdet

 • 2020/21 Kompletterande reningsverk

Privacy Settings
Youtube
Vimeo
Google Maps