AKTUELLT

MARS 2024
Dags att läsa av vattenmätare
För dem som har manuell avläsning av sina vattenmätare är det nu aktuellt att skicka in en färsk avläsning, som kommer att ligga till grund för vår fakturering som görs i april. Skicka ditt mätvärde till bensgunnar@hotmail.com senast 20 mars. Vi har fortfarande ett stort antal anslutare som inte skickar in avläsningar. I dessa fall gör vi en schablonberäkning, som sedan justeras vid nästkommande avläsning. Vi har anledning att tro att vi har varit för försiktiga med schablonberäkningen, vi kommer därför att successivt höja schablonen för dem som inte levererar avläsning. Ingen ska känna sig lurad på pengar av detta, får vi senare in en avläsning som visar att vår schablon ligger för högt så reducerar vi givetvis den då aktuella fakturan med det belopp vi överdebiterat.  
I några fall har vår operatör inte lyckats få kontakt med de nya smarta vattenmätarna, som man inte ska behöva läsa av manuellt. Man håller på att försöka lösa problemet innan vår aprildebitering, om det i enstaka fall inte har lyckats kommer vi att kontakta berörda anslutare.

Styrelsen Nyhagen Vatten och Avlopp

FEBRUARI 2024
Korrosionsproblem i värmepumpar och varmvattenberedare
Vi har återigen fått information om korrosion i värmepump/varmvattenberedare, denna gång i en värmepump med vattenbehållare av koppar. Vi kommer på nytt att ta upp frågan om vattenkvaliteten med Region Gotland, som ju levererar och svarar för dricksvattnet. Vid avsaltning av havsvatten får man ett betydligt mjukare vatten än det traditionellt kalkhaltiga hårda vatten som annars är vanligt på Gotland. Om det är vattenkvaliteten som är orsak till problemen kan man inte med säkerhet veta, men vi vill att regionen på nytt undersöker om man kan tillsätta kalk för att öka hårdhetsgraden något. 

Vi uppmanar alla att kontrollera sina försäkrings- och garantivillkor. I det nu aktuella fallet lyckades fastighetsägaren få stor del av kostnaderna täckta genom detta. Vissa värmepumpstillverkare erbjuder, förutom sedvanlig garanti, en tilläggsförsäkring. För att garanti och eventuell tilläggsförsäkring ska gälla är det dock viktigt att man registrerar installationen på rätt sätt, oftast är det installatörens ansvar, men vi har erfarit att en del slarvar med detta. 

Om du behöver köpa en ny värmepump eller varmvattenberedare, säkerställ att den har vattenbehållare som lämpar sig för den vattenkvalitet som vi har. På senare tid har tillverkarna blivit mer alerta och frågar om detta, men det är inte säkert att alla gör det. Vår bedömning, men vi har inte den specialkompetens som krävs för att vara säkra, är att behållare av rostfri plåt förmodligen är det säkraste och mest underhållsfria i vårt område, men att den rostfria stålkvaliteten måste väljas så att det passar vårt aktuella vatten.

Vi har tidigare rapporterat hur man ska gå tillväga om man har en värmepump/varmvattenberedare med kärl av emaljerad plåt, vi upprepar detta nedan. 

”Vi har fått information om att en del varmvattenberedare drabbats av korrosion. Många moderna varmvattenberedare har behållare av emaljerad plåt, och ett korrosionsskydd genom en offeranod, som förbrukas efter en tid, och då måste bytas. Kontrollera bruksanvisningen till din varmvattenberedare, där bör det framgå om detta behövs. Om offeranoden är förbrukad har man fått en reellt klart ökad risk för korrosion. Skyddet återställs då man sätter dit en ny offeranod (vilket enkelt görs av en rörinstallatör)”

Om du har haft problem med korrosion i värmepump/varmvattenberedare, meddela gärna Gunnar Bendelin (bensgunnar@hotmail.com)  så vi får bästa möjliga underlag i våra diskussioner med regionen.

FEBRUARI 2024
Nya avgifter för 2024
Tyvärr måste vi återigen höja våra avgifter. Även om den allmänna inflationen har gått ned ligger många av våra kostnader inom områden där kostnadsökningarna fortfarande är höga och ofta oberäkneliga. Nya avgifter för 2024 framgår av avsnittet Avgifter på hemsidan.
Vi har för närvarande inte möjligheter att säga ja till alla nya som vill ansluta sig till vårt system. Begränsningen är tillgången på dricksvatten från Region Gotlands avsaltningsverk i Herrvik. Vi har en dialog med regionens teknikförvaltning för att kunna ta emot fler, vilket sannolikt kommer att kräva en del nyinvesteringar. För den som har egen brunn som ger tillräckligt med vatten av rätt kvalitet finns det möjlighet att ansluta sig till systemet, men då bara till själva avloppsledningarna. Kontakta oss genom kontaktformuläret på hemsidan om du vill veta mer om detta.  
För den som vill ansluta sig på sikt, och inte finns med bland de som redan utlovats anslutning, har vi en kölista. Vi inför nu en avgift för att stå på denna lista, en avgift som återbetalas när man så småningom får anslutningsmöjlighet.

OKTOBER 2023
Intresse för ”smarta vattenmätare”? 
Vi vet att intresset för “smarta vattenmätare” är ganska stort. Med sådana slipper man hålla reda på avläsningar, mätarna sänder automatiskt uppgifter om vattenförbrukningen. Vi har nu beställt ett antal mätare som levereras om några veckor. Om du vill beställa en sådan mätare, meddela Gunnar Bendelin bensgunnar@hotmail.com
Eftersom “smarta vattenmätare” underlättar också Nyhagens arbete erbjuder vi dem till ett reducerat pris, du kan köpa dem för 1000 kr inkl moms (kostar annars ca 1300) och du får utöver det betala arbetskostnaden för den vvs-montör som behöver installera. Meddela ditt intresse senast 10 november, vi anlitar vvs-montör och samordnar installationerna så att kostnaden kan hållas så låg som möjligt. 

AUGUSTI 2023
Debiteringar oktober 2023
Vi kommer i oktober att göra sedvanlig debitering av bruknings- och tillsynsavgifter. 
För den rörliga brukningsavgiften är vi som vanligt beroende av era vattenavläsningar. Läs av er vattenmätare senast 15 september och skicka uppgifterna till bensgunnar@hotmail.com
OBS – För anslutare som fått en gul ”smart vattenmätare” av fabrikat Ambiductor har vi uppkopplingar som skickar avläsningarna automatiskt. Om ni har en sådan vattenmätare slipper ni därför läsa av själva. 
För fastigheter där vi inte får in uppgifter om förbrukningen måste vi göra en schablondebitering.

Korrosionsrisk i varmvattenberedare
Vi upprepar följande information, som vi gick ut med i somras, men som kanske inte uppmärksammats av alla:
Vi har fått information om att en del varmvattenberedare drabbats av korrosion. Många moderna varmvattenberedare har behållare av emaljerad plåt, och ett korrosionsskydd genom en offeranod, som förbrukas efter en tid, och då måste bytas. Kontrollera bruksanvisningen till din varmvattenberedare, där bör det framgå om detta behövs. Om offeranoden är förbrukad har man fått en reellt klart ökad risk för korrosion. Skyddet återställs då man sätter dit en ny offeranod (vilket enkelt görs av en rörinstallatör).

JUNI 2023
Spara på vatten så räcker det till alla!
Inför sommaren har vi haft möte med VA-avdelningen på Region Gotland. Som framgått av media införs bevattningsförbud 20 juni på stora delar av Gotland, det gäller dock inte oss. Däremot har man noggrann koll på förbrukningen och skulle den bli oroande stor under sommaren kan bevattningsförbud eller andra begränsande åtgärder drabba även oss. Vi köper ju allt vårt vatten från Region Gotland och deras avsaltningsverk i Herrvik. Även om Östersjön känns som en ”outsinlig källa” så kan kapacitetsbegränsningar i avsaltning och pumpning göra att det blir brist även hos oss. 
I Sverige förbrukar vi enligt Svenskt Vatten 140 liter per person och dygn. Vi vet inte exakt vad vår förbrukning på Östergarnslandet ligger på, eftersom vi inte kan veta hur många personer som vistas i varje hushåll. Våra bedömningar är att många ligger långt under denna förbrukning men att kanske en del ligger på den höga nivån. Både för sommaren och för kommande möjligheter att ansluta fler fastigheter till våra nät är det angeläget att vi alla kan spara vatten. Med de senaste höjningarna av vattentaxan kan förstås också sparsamhet med vatten bidra till en lägre kostnad. 

Några tips: 

 • Duscha i stället för att bada i badkar – eller ännu hellre, bada i havet i stället för att duscha
 • Stäng av duschen när du tvålar in dig
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna
 • Kör fulla tvätt- och diskmaskiner
 • Diska inte under rinnande vatten
 • Ställ en tillbringare med vatten i kylen så behöver du inte låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt
 • Använd gärna snålspolande munstycken på kranar och duschar

Även om vi inte (ännu) har bevattningsförbud är det förstås olämpligt att vattna med vårt dyra dricksvatten. Och du som har pool, den ska inte fyllas med dricksvatten. Det finns åkerier som åtar sig att hämta sjövatten eller havsvatten för detta ändamål, t ex Jonas Martinsson i Kräklingbo, telefon 0498-530 85.


Region Gotland har tagit fram dekaler som man kan sätta vid dusch och tvättställ för att påminnas om att spara vatten. VI har fått ett antal som kan hämtas i Skolhuset Östergarn. Bra att ha när ni har gäster som kanske inte tänker på att vatten är en resurs vi måste vara rädda om.

Korrosion i varmvattenberedare
Vi har fått information om att en del varmvattenberedare drabbats av korrosion. Många moderna varmvattenberedare har behållare av emaljerad plåt, och ett korrosionsskydd genom en offeranod, som förbrukas efter en tid, och då måste bytas. Kontrollera bruksanvisningen till din varmvattenberedare, där bör det framgå om detta behövs. Om offeranoden är förbrukad har man fått en reellt klart ökad risk för korrosion. Skyddet återställs då man sätter dit en ny offeranod (vilket enkelt görs av en rörinstallatör).

Trevlig sommar önskar Nyhagens styrelse!

MARS 2023
Dags för avläsning av vattenmätare
Vi kommer i april att skicka fakturorna för brukningsavgifter. Vi vet att många fritidshusägare besöker sina hus i påsk och har därför förlängt tiden för avläsning lite. Var god läs av din vattenmätare senast 10 april och skicka mätarställningen till bensgunnar@hotmail.com. Kan du skicka avläsningen tidigare är det förstås välkommet. 
Om vi inte får in uppgifter kommer vi som tidigare att tillämpa en schablondebitering. För de anslutare som har ”smart” vattenmätare installerad får vi automatisk registrering. Om du har en gul vattenmätare av fabrikat Axioma/Ambiductor behöver du därför inte skicka in någon uppgift, mätaren sänder själv avläsningarna via radiolänk. För några få mätare har vi inte fått upp den automatiska avläsningen, där kommer vi att kontakta respektive anslutare. 

jANUARI 2023
Nya avgifter 2023
Tyvärr drabbas Nyhagen som alla andra av kraftigt ökade kostnader, bland annat höjer Region Gotland sina avgifter. Vi måste därför justera våra avgifter för 2023 enligt följande (alla avgifter inklusive moms).

Anslutningsavgift 235 000 kr,
dock måste vi förbehålla oss rätten att göra ytterligare en höjning under året, om materialpriserna fortsätter öka i den takt som de gjorde 2022. (Avgift 2022 215 000 kr)
Fast brukningsavgift avlopp 3000 kr/år, faktureras med 1500 kr i april och 1500 kr i oktober. (Avgift 2022 2700 kr)
Fast brukningsavgift vatten 1400 kr/år, faktureras i april (Avgift 2022 1200 kr)

Rörlig brukningsavgift vatten och avlopp 46 kr/kubikmeter, faktureras i april och oktober (avgift 2022 37 kr)
Rörlig brukningsavgift endast vatten 22 kr/kubikmeter, faktureras i april och oktober
Rörlig brukningsavgift endast avlopp 24 kr/kubikmeter faktureras i april och oktober

För fastigheter med extrahus som är bostadsenhet enligt regionens definition (med köksenhet och toalett) debiterar regionen oss extra s k tariffenhetsavgifter. Dessa måste vi fakturera vidare till respektive anslutare (anslutning 16.500 kr + fast brukningsavgift vatten 750 kr/år).

Obligatorisk tillsynsavgift avloppsbrunnar, 475 kr/år, faktureras i oktober. OBS denna avgift är numera obligatorisk för alla anslutare.

För enstaka fastigheter med återkommande problem med fettansamlingar i avloppsbrunn debiteras serviceavgift för renspolning med 900 kr/år

Vid felanmälan (använd helst hemsidans avdelning för felanmälan) går larm till vår servicetekniker Ari Bräysä. I de flesta fall som han rycker ut hänger felen ihop med elfel eller annat fel i avloppsbrunnen, som är respektive fastighetsägares egendom.
För dessa utryckningar debiterar Nyhagen 900 kr/tillfälle och om arbetstiden överstiger en timme debiteras ytterligare 700 kr/timme. 
Om felet visar sig ligga i Nyhagens ledningssystem debiteras givetvis inte fastighetsägaren.

Rörlig brukningsavgift debiteras enligt avläst vattenmätare. Om vi inte får in avläsningar måste vi göra schablondebiteringar. Spara gärna på vatten, det är denna kostnad du som fastighetsägare kan påverka själv. Inför sommaren 2023 får vi sannolikt samma utmaningar som tidigare somrar. Vattentillgången på Gotland är som bekant begränsad och även om vi får vårt vatten från Östersjön finns begränsningar i avsaltningsverkets kapacitet. Vi påminner redan nu om att man inte ska använda detta vatten till bevattning eller till att fylla swimmingpooler.

AUGUSTI 2022
Viktig aktuell information augusti 2022
Nedan finns aktuell information, ta gärna del av detaljerna för att förstå bakgrunden till en tilläggsdebitering av brukningsavgifterna. Läs av era vattenmätare och kolla att ni inte har läckage någonstans. Och fundera på om ni skulle vilja byta till en smart vattenmätare, som förenklar för er och oss. Om du inte redan har vår sms-tjänst, anmäl dig gärna. Det är ett bra sätt för oss att nå ut snabbt med information om t ex vattenläckor.

Debiteringar oktober 2022
Vi kommer i oktober att göra sedvanlig debitering av bruknings- och serviceavgifter. 
Detta blir första året som vi debiterar en tillsynsavgift på 400 kr i stället för den tidigare serviceavgiften på 800 kr som inkluderat renspolning, en insats som vi konstaterat inte behövs för alla brunnar. För ett fåtal fastigheter som har haft problem med fett som sätter igen ledningarna måste vi göra renspolning och debitera den högre avgiften, dessa fastighetsägare meddelas separat. 
Tyvärr måste vi göra en extra debitering av den fasta brukningsavgiften för vatten. Region Gotland har, utan att tydligt avisera i förväg, höjt debiteringsprinciperna här. Vi och andra gruppanslutna system har tidigare betalat en avgift som beräknats i en fallande skala från en hög avgift för den första anslutningen till en lägre avgift för de senast tillkommande. Det har för vår del inneburit att vi debiterat alla för den genomsnittliga avgiften, som i vårt fall har varit 825 kr/år. Vid en genomgång av regionens debiteringsprinciper har anlitade jurister funnit att deras tillämpning inte följer gällande lagstiftning. Alla anslutare måste betala den högre avgiften och vi har drabbats av detta redan för 2022. Vi måste därför göra en tilläggsdebitering på 375 kr per fastighet. För fastigheter med extrahus om klassas som bostadsenhet tillkommer dessutom (också på grund av regionens nya tillämpning) ytterligare 615 kr. Dessa tillägg faktureras i oktober och från 2023 kommer den fasta brukningsavgiften att debiteras i april och med regionens principer. 
Den rörliga brukningsavgiften debiteras som vanligt och vi är här beroende av era vattenavläsningar. Läs av er vattenmätare senast 15 september och skicka uppgifterna till bensgunnar@hotmail.com

OBS – För anslutare som tillkommit senaste året och fått en gul ”smart vattenmätare” av fabrikat Ambiductor har vi uppkopplade mätare som skickar avläsningarna automatiskt. Om ni har en sådan vattenmätare slipper ni därför läsa av själva. 
För fastigheter där vi inte får in uppgifter om förbrukningen måste vi göra en schablondebitering. 

Ändrade anslutningsavgifter 2023
På grund av kraftigt stigande materialpriser för brunnar m m måste vi från och med 1 januari 2023 höja anslutningsavgiften till 235 000 kr per anslutning (tidigare 215 000 kr). Som tidigare gäller denna avgift vid normal anslutning, vid lång sträcka från stamledningen och/eller besvärliga markförhållanden (bergspettning) kan avgiften bli högre, men meddelas i så fall i förväg i varje enskilt fall. 
För nya anslutningar som görs för nybyggda hus har regionen skärpt sin debiteringsprincip och fakturerar oss nu den anslutningsavgift som gäller vatten redan när startbesked för byggprojektet har erhållits. För att få in intäkter till Nyhagen och kunna betala dessa avgifter måste vi justera vår debiteringstid. Vi kommer nu att fakturera 80 % av vår anslutningsavgift när anslutaren har fått startbesked för sitt projekt. 

Inga nya depositionsavgifter
Tidigare möjlighet, att genom en depositionsavgift försäkra sig om en fast anslutningsavgift som gäller flera år framåt, måste vi tyvärr upphöra med. Kostnadsutvecklingen är för osäker för att vi ska kunna erbjuda nya sådana villkor. För de som har ett avtal om depositionsavgift sedan tidigare gäller dock detta som utlovat. 

Vattenläcka igen?
Kolla era anslutningar! Regionen har meddelat att vår vattenförbrukning varit orimligt hög de senaste nätterna. Det kan bero på bevattning av gräsmattor, vattenbegjutning av nya betongplattor mm, men det kan också bero på gamla läckande rör, att man glömt att stänga av en utkastare, eller att man har toaletter som står och rinner. Vi vet att det pågår byggnadsarbeten där man behöver vattna nygjuten betong. Om du vet att du eller någon granne har sådan vattenanvändning, meddela oss gärna. Om inte den stora förbrukningen får en naturlig förklaring eller upphör måste vi ut och göra läcksökning, ett arbete som måste göras nattetid.

Intresse för ”smarta vattenmätare”? 
Som nämnts ovan har vi det senaste året installerat en ”smart vattenmätare” som sänder signaler om vattenförbrukning automatiskt. Vi vet att många anslutare med äldre mätare gärna skulle vilja ha denna funktion, men ett utbyte av samtliga mätare är en alltför stor kostnad för att Nyhagen ska kunna ta den på kort sikt. Om intresset är stort från många och man har möjlighet att själv betala del av utbytet kanske vi kan göra en större beställning och få ned priset per mätare. Mätarna kostar storleksordningen 1500 kr/st och för byte krävs en kort insats av en vvs-montör. Om du är beredd att betala montaget och halva kostnaden för mätaren, meddela Gunnar Bendelin senast 15 september. Om många visar intresse för detta kan vi försöka göra en samordnad upphandling av både mätare och vvs-montör, för att hålla kostnaderna nere. 

Anmäl till sms-tjänst!
Just nu har ungefär 275 av våra 400 anslutare anmält sig till vår sms-tjänst. Där kan vi sända ut snabba och korta meddelanden om t ex vattenläckor. Det är enkelt att ansluta sig, genom att skicka ett sms till 71305 (från den telefon du vill få meddelanden till) och bara skriva texten NYHAGENVA blir din telefon registrerad. Du får ett kvitto från sms-tjänsten att du är registrerad.

JUNI 2022
Hjälp oss kolla den höga vattenförbrukningen
Region Gotland har meddelat att vi har haft en onormalt hög vattenförbrukning de senaste nätterna.
Det kan bero på läckage någonstans, vänligen kontrollera era anläggningar. Det kan också bero på att någon/några fyller swimmingpooler på nätterna och/eller vattnar gräsmattor. Det finns inget uttryckligt förbud mot detta, men risken finns att regionen utfärdar förbud om inte förbrukningen minskar drastiskt. Under sommarveckorna blir avsaltningsverket i Herrvik utnyttjat till sin fulla kapacitet. För att vattnet ska räcka till alla, försök spara på det så mycket som möjligt.

MAJ 2022
Inför sommarsäsongen vill vi ge lite tips och råd.
Som alla säkert sett har Region Gotland infört bevattningsförbud i många områden. Det gäller inte oss som får vatten från avsaltningsverket i Herrvik, men erfarenheterna från sommaren 2021 visar ändå att vi kan riskera att drabbas av restriktioner, om vattenförbrukningen blir för hög. I högsäsong kan Herrviksverket riskera att bli belastat till sin maximala kapacitet. Tänk på att spara på vatten, bada gärna i havet i stället för att duscha, tvätta med fulla tvättmaskiner etc. 
Informera dina hyresgäster och besökande släkt och vänner om vattensituationen. Tänk också på att informera om vad som får och inte får spolas ned i vårt avloppsystem. Hämta gärna våra enkla dekaler i Skolhuset Östergarn. 
Vi har under våren haft en del problem med hög vattenförbrukning nattetid. Det kan bero på läckage (som vi hittat och åtgärdat), men det kan också bero på så enkla saker som kranar eller toaletter som står och rinner. Passa gärna på att kontrollera detta, även små droppar kan sammantaget ge stor mängd.
Vid eventuella problem i vårt ledningsnät försöker vi i första hand att informera genom sms. Om du inte redan har anmält dig till vår sms-tjänst, gör det enkelt så här: Skicka ett sms till 71305 (från den telefon du vill få meddelanden till) och bara skriva texten NYHAGENVA blir din telefon registrerad. Du får ett kvitto från sms-tjänsten att du är registrerad. Vi har nu 245 anslutna fastigheter till sms-tjänsten, men vill gärna se att alla använder denna. 

APRIL 2022
Håll koll på vattenförbrukningen
Kontrollera gärna öppna kranar eller eventuella vattenläckor! Region Gotland har meddelat oss att vi har hög vattenförbrukning nattetid, det är inte normalt.
Vi påminner också om möjligheten att få denna typ av meddelanden som sms. Drygt hälften av våra anslutare har redan anmält sig till det, men vi vill gärna ha med alla. Genom att skicka ett sms till 71305 (från den telefon du vill få meddelanden till) och bara skriva texten NYHAGENVA blir din telefon registrerad. Du får ett kvitto från sms-tjänsten att du är registrerad.

Styrelsen i Nyhagen Vatten och Avlopp AB

MARS 2022
Dags för avläsning av vattenmätare
Vi kommer i april att skicka fakturorna för brukningsavgifter. V g läs av din vattenmätare senast 31 mars och skicka mätarställningen till bensgunnar@hotmail.com. Om vi inte får in uppgifter kommer vi som tidigare att tillämpa en schablondebitering. För de nya anslutarna i Gammelgarnsområdet, där vi installerat ”smarta” vattenmätare, har vi nu fått igång den automatiska registreringen. Om du har en gul vattenmätare av fabrikat Ambiductor behöver du därför inte skicka in någon uppgift, mätaren sänder själv avläsningarna via radiolänk.

Larminstallation Gammelgarn
Vid genomgång av vårt lager av pumpbrunnar till Gammelgarnsområdet konstaterar vi att vi har några larmanläggningar för mycket. Vid installation av pumbrunnarna ska ett larm installeras, så att en röd lampa lyser om det är något som inte fungerar. Tydligen har någon eller några av installatörerna missat att installera detta larm. Om du har en nyinstallerad pumpbrunn i Gammelgarnsområdete och den inte är försedd med larm, kontakta den/de installatörer du anlitade, så de får komplettera med detta.

Anslutning till sms-meddelanden
Vi gick i januari ut med ett meddelande till alla att man kan registrera sin mobiltelefon, för att få sms-meddelanden om och när vi vill nå ut med viktig information, till exempel vid vattenläckor. Hittills har vi inte haft några sådana problem, och inte behövt använda sms-funktionen. Men det är bra för alla att ha detta. Vi har sett att knappt 170 av våra 400 anslutare har anmält sitt mobilnummer. Om du inte redan gjort det, gör det gärna direkt. Genom att skicka ett sms till 71305 (från den telefon du vill få meddelanden till) och bara skriva texten NYHAGENVA blir din telefon registrerad. Du får ett kvitto från sms-tjänsten att du är registrerad.

 Aktuella e-postadresser
Vi försöker nå ut till alla anslutare med e-postmeddelanden ibland. Tyvärr är det många sådana som ”studsar” eftersom man inte har anmält ändringar av e-postadress. Vid senaste utskicket var det fel på nära 10 % av adresserna, det tar mycket tid för oss att försöka leta fram korrekta adresser. Vi vill uppmana alla att alltid ha en aktuell e-postadress registrerad hos oss. Skicka din aktuella adress tillbensgunnar@hotmail.com

Styrelsen i Nyhagen Vatten och Avlopp AB

JANUARI 2022

Registrera mobilnummer för SMS-meddelanden från Nyhagen VA

Till alla anslutare i Nyhagens VA-system!
För att bättre nå ut med information om exempelvis avstängningar och vattenläckor har vi nu abonnerat på en sms-tjänst. Om du vill ha sms-meddelanden från oss i fortsättningen, skicka ett sms till 71305 (från den telefon du vill få meddelanden till) och skriv bara in texten NYHAGENVA så blir din telefon registrerad. Du får ett kvitto från sms-tjänsten att du är registrerad, men just då inte någon annan information. Vi kommer att kunna se varje nytt registrerat nummer. När vi fått in ett lite större antal kommer vi att göra någon typ av testmeddelande och skicka ut till alla. Vid frågor, kontakta marten.lindstrom@more10ab.se

Just nu har vi inga kända vattenläckor, men som flera av er vet fick vi ett antal sådana efter köldknäppen i början av december. Vi tror att vi har kartlagt alla nu, men det var ett svårt arbete att upptäcka allt. Det är viktigt att säkerställa att man har sina ledningar och sin vattenmätare skyddad från frysning. Även om man stänger av vattnet vid tomtgräns kan det finnas vatten kvar i systemet och i vattenmätaren, man måste försöka få bort detta om temperaturen riskerar att gå ner under noll.

Styrelsen i Nyhagen Vatten och Avlopp AB

15 DECEMBER 2021

Information angående vattenläckage inom Nyhagens VA-nät

Vi har nu lyckats lokalisera de vattenläckage som uppstod när vattenledningar och/eller vattenmätare frös sönder vid de mycket kyliga dagarna för en dryg vecka sen.
Vi har fått kritik för att vår information till anslutarna är bristfällig, och visst kan vi förbättra den. Vi har ju hittills skickat meddelanden via sociala medier, mail och via info på hemsidan, något som i huvudsak fungerat bra. Vid allvarliga situationer då vi bland annat varit tvungna att stänga av hela områden, har vi även meddelat via Gotlandsradion.
Det som vi nu undersöker är ett sms-system där anslutarna får anmäla om man vill ha information den vägen, något som exempelvis Regionen och GEAB nu tillämpar. Vi vet ännu inte hur svårt det är att administrera ett sådant system, men det skulle antagligen underlätta möjligheterna att snabbt nå alla med information.
Vi har också för avsikt att på sikt via nya digitala vattenmätare snabbt kunna lokalisera läckorna, något som Herrviksområdet har erfarenheter av. Vi har redan köpt in lyssnarutrustning och metalldetektor som hjälpmedel för att snabbt hitta läckor.
Information är alltid svårt, men vi – ett litet glatt ideellt arbetande team – tar åt oss av kritiken och tillsammans med era förslag kommer vi nog att bli bra till slut.
Viktigt att komma ihåg är att Nyhagen levererar vatten till tomtgräns, där anslutning även sker för avloppet. Vi rekommenderar sommarstugeägare att stänga serviceventilen vid tomtgränsen och tömma huset på kvarvarande vatten innan man lämnar för längre perioder. I Nyhagens system kan man göra detta, något som inte går i Regionens system eftersom serviceventilen ägs av Regionen och endast de har rätt att stänga ventilerna. För fritidshus som inte är uppvärmda året runt är det viktigt att stänga av vattnet och tömma systemet för att undvika skador. Dock måste alla ha en frostvakt vid vattenmätaren för de fryser lätt sönder.
Vårt ansvar ligger alltså fram till tomtgräns. Allt som är inne på respektive fastighet är fastighetsägarens ansvar. Var alltså noggrann med att åtgärda så att inga läckage kan uppstå, detta   är förstås viktigt även om inte Nyhagen levererar vattnet. Läckage kan förutom sönderfrusna ledningar orsaka skador på byggmaterial, dessa är ibland svåra att upptäcka innan det blir kostsamma reparationer.Vi kan också meddela att Regionen har väldiga problem med läckage inom sina verksamhetsområden så vi har nog förhållandevis bra disciplin hos våra 400 anslutare.

15 december 2021

Styrelsen i Nyhagen Vatten och Avlopp AB

DECEMBER 2021
Under 2022 inför vi följande förändringar:

Avgifter

Vi måste tyvärr höja våra brukningsavgifter. Som en följd av att Region Gotland höjer sina avgifter med 10 % måste vi höja de avgifter som är direkt beroende av regionens avgifter i motsvarande mån. Vi måste också göra en höjning av de avgifter som finansierar driften av vårt ledningsnät och vårt avloppsreningsverk, eftersom kostnaderna för el, kemikalier och skötsel ökar, här kan vi dock göra en mindre höjning.

Från och med 2022-01-01 gäller följande avgifter, inklusive moms.

Fast brukningsavgift avloppsanslutning: 2700 kr/år
(faktureras i april och oktober med 1350 kr/tillfälle)
Tidigare avgift har varit 2500 kr/år, som legat fast sedan 2017.

Fast avgift vattenanslutning (regionens avgift); 825 kr/år
(faktureras i april)
Tidigare avgift 750 kr/år.

Rörlig brukningsavgift vatten och avlopp: 37 kr/kubikmeter 
(faktureras i april och oktober)                                         
Tidigare avgift 34 kr/kubikmeter.

Rörlig brukningsavgift endast vatten (regionens avgift)                     17,50 kr/kubikmeter
(faktureras i april och oktober)
Tidigare 16 kr/kubikmeter.

Anslutningsavgifterna är oförändrade.
För ny anslutning debiteras i normalfallet 215 000 kr inklusive moms. För extrahus med VA-anslutning, köksenhet och toalett (i enlighet med regionens regler) tillkommer 50 000 kr i anslutningsavgift. Övriga förutsättningar, se hemsidans avsnitt om avgifter. 

Service/tilllsyn                  

Vi har hittills erbjudit en årlig tillsyn och renspolning av avloppsbrunnarna av Flygt/Xylems fabrikat mot en avgift av 700 kr/år. Dessa brunnar finns installerade i vårt första område, Sandvikenområdet. Med några få undantag har det visat sig att årlig renspolning inte är nödvändig. I våra nyare områden, Grogarn och Gammelgarn har vi avloppsbrunnar av Skandinavisk Kommunaltekniks fabrikat, dessa behöver enligt tillverkaren inte samma service.

Mot bakgrund av de goda erfarenheterna av fem års drift i Sandvikenområdet inför vi från och med 2022 följande principer för service:

 • Vi inför en obligatorisk tillsynsavgift på 400 kr/år inklusive moms. I denna ingår tillsyn vartannat år och vid behov genomförs då service/renspolning. Tillsynen utförs på samtliga brunnar, oavsett fabrikat. Avgiften faktureras i samband med oktoberdebiteringen.
 • För de enstaka fastighetsägare som har haft problem med fettansamlingar kvarstår den årliga servicen (höjd till 800 kr/år) med renspolning tills problemen bedöms ha upphört.
 • För samfälligheter med gemensam större pumpbrunn och större belastningar kvarstår behovet av årlig service. Kostnaden för detta överenskoms separat.

Avläsningar vattenmätare

För att alla anslutare ska debiteras med rätt brukningsavgifter behöver vi få in avläsningar av vattenmätare. Detta ska göras minst en gång per år, senast 15 september för att ligga till underlag för oktoberfaktureringen. Den som vill ha rätt avgift debiterad även vid aprilfaktureringen behöver läsa av och rapportera in sin mätarställning senast 15 mars. För mätare där vi inte fått mätarställning inrapporterad debiterar vi schablonmässigt. Schablondebiteringar justeras när vi har fått in avläsningar av mätarna. Avläsningsvärden skickas till bensgunnar@hotmail.com eller lämnas via kontaktformulär på hemsidan.
Vi har installerat ”smarta” vattenmätare i Gammelgarnsområdet, dessa ska kunna sända avläsningsvärden automatiskt, men systemet är ännu inte taget i drift.

Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

SEPTEMBER 2021

Läs av vattenmätare!

Vi påminner om att vi behöver få in avläsningar av vattenmätare. Om du inte redan skickat uppgifter till Gunnar Bendelin (bensgunnar@hotmail.com) så gör det gärna före 1 oktober. Under oktober fakturerar vi höstens brukningsavgifter. För dem som inte lämnat uppgift om mätarställningen gör vi en schablondebitering, som justeras nästa gång vi får in uppgifter.

Gammelgarnsprojektet invigt

I anslutning till Landsbygdkalaset den 11 september, med ca 200 deltagare vid Skags gård, förrättade vi invigning av vårt Gammelgarnsprojekt. Ledningsnätet är nu i stort sett färdigbyggt och närmare 80 fastigheter är anslutna så här långt. Reningsverket vid Skags har kompletterats för att klara den ökade belastningen och den nya enheten är i drift sedan i juli. Invigningen förrättades av landshövding Anders Flanking, med bistånd av Anna Malmqvist, en av de fastighetsägare som nu gläds åt en fungerande VA-lösning.

AUGUSTI 2021

Läckage upptäckt

Det misstänkta läckage på vattenledningarna som vi rapporterade om i somras är hittat och tätat. Men fortsätt gärna hålla uppsikt på eventuella läckor eller kranar som har glömts på. 

Dags att läsa av vattenmätare
Vi debiterar brukningsavgifter vår och höst. Under oktober är det dags för oss att skicka fakturor för både de fasta och rörliga brukningsavgifterna. Läs av din vattenmätare och skicka mätarställningen till Gunnar Bendelin (bensgunnar@hotmail.com) senast 1 oktober. För de anslutare som inte skickar avläsning eller inte kommer åt sin fastighet före 1 oktober gör vi en schablondebitering som justeras till korrekt förbrukning när vi får in nästa avläsning. 

Landsbygdskalas och invigning av Gammelgarnsprojektet Lördag 11 september blir det ett utomhuskalas vid Skags gård. Huvudprogram är att GUBIS, Gotländska UtvecklingsBolag I Samverkan, firar 10-årsjubileum. Nyhagens moderbolag Nygarn är en av initiativtagarna till GUBIS. Vi passar på att samtidigt förrätta invigning av Nyhagens Gammelgarnsprojekt, som ju blivit klart under sommaren. Programmet kommer att starta kl 14, men för den som vill ordnar vi visning av reningsverket mellan 13 och 13.45. Håll utkik efter detaljprogram på sociala medier och https://nygarn.se/ . Programmet äger rum utomhus och anpassas givetvis efter gällande Corona-restriktioner. 

Styrelsen i Nyhagen Vatten och Avlopp  

JULI 2021

Spara på vatten

Region Gotland, som levererar dricksvatten från avsaltningsverket i Herrvik till Östergarnslandet, har meddelat att förbrukningen nu är mycket hög. Även om Östersjön är en stor källa att ta vatten från avgörs tillgången på vatten av kapaciteten i avsaltningsverket. Årets förbrukning i vecka 29 låg ca 30 % högre än förbrukningen motsvarande vecka 2020. På stora delar av Gotland råder bevattningsförbud, dock ännu inte här på Östergarnslandet. Vi vill uppmana alla att spara på vattnet. Undvik bevattning, biltvätt och fyllande av pooler, samt dusch (eller duscha kort tid), så kan vi förhoppningsvis slippa restriktioner under resten av sommaren. 
Vi fick för några dagar sen en signal från regionen om en läcka i systemet. Vi har försökt hitta denna. Efter information i lokalradion och i sociala medier har ”läckan” upphört. Antagligen är det någon/några som t ex har vattnat på nätterna och orsakat så stor förbrukning att det tolkats som en läcka.

Styrelsen i Nyhagen Vatten och Avlopp  

JUNI 2021

Information och sommarhälsningar

Gammelgarnsprojektet är nu taget i drift, några smärre kompletterande anslutningar kvarstår. Tyvärr är det resursbrist hos våra rekommenderade entreprenörer, vilket gör att inte alla har kunnat få sina arbeten inom fastigheterna gjorda före sommaren. Vi hoppas förstås att det ska bli klart så fort som möjligt. 

För dem som inte har hämtat sina pumpbrunnar finns dessa att hämta i Johan Lundborgs magasin enligt tidigare information. Johan behöver utrymmet till annat inom ett par veckor, så vi hoppas att alla kan hämta ut sina brunnar inom kort. 

Vi har haft indikation på en vattenläcka i vårt befintliga Sandvikenområde. Just nu har vi ingen indikation på detta, vi tror därför att det kan ha varit någon som har glömt en vattenkran på eller haft en läckande säkerhetsventil, som man nu har åtgärdat. Säkerhetsventiler till varmvattenberedare kan ofta ställa till problem, kontrollera därför gärna er utrustning. Även små droppar under lång tid kan ge höga vattenräkningar i onödan. Det går aldrig att helt utesluta att vattenläckor dyker upp. För att kunna hitta och åtgärda sådana har vi införskaffat metallsökare och lyssningsutrustning. Metallsökare kan krävas för att hitta ventiler som råkat bli överfyllda med jord eller grus, med lyssningsutrustningen kopplad till ventiler kan man höra inom vilka etapper ett läckage kan finnas. Vi har skaffat tillstånd från Länsstyrelsen för att få använda metallsökare till detta ändamål. Det kan förekomma att medarbetare från Nyhagen går runt med denna utrustning längs våra ledningar, det är alltså inget konstigt med det. 

Delen ”Avgifter” på hemsidan är sedan i våras uppdaterad med aktuella anslutnings- och brukningsavgifter. Vi har under våren också erfarit att leverantörer av utrustning höjt sina priser väsentligt. Om sådana prishöjningar fortsätter kan vi bli tvungna att göra ytterligare höjningar av anslutningsavgiften. Det har också förekommit uppgifter om att Region Gotland kommer att höja sina VA-avgifter ytterligare från nästa årsskifte. Om detta görs kommer också vi att bli tvungna att höja de avgifter som är beroende av regionens avgifter. 

Vi hade hoppats kunna arrangera en trevlig invigning av Gammelgarnsprojektet under sommaren, men med hänsyn till det fortsatta pandemiläget måste vi skjuta upp detta på obestämd tid. Vi hoppas kunna återkomma efter sommaren med besked. 

Vi ber att få önska alla en riktigt trevlig sommar! 
Styrelsen i Nyhagen Vatten och Avlopp  

MAJ 2021

Vattenläcka – kontrollera gärna anslutningar!

Vi har tyvärr en indikation på att det finns en vattenläcka någonstans i vårt system, sannolikt i de äldre områdena Sandviken eller Grogarn. Region Gotland har rapporterat att det finns en fast förbrukning dygnet runt på ca 0,4 kbm/timme. Det innebär sannolikt att det läcker någonstans, eller att någon kran har glömts på. Kontrollera gärna era anslutningar och vattenmätare och meddela Gunnar Bendelin om ni upptäcker något. 

APRIL/EXTRA 2021

Gammelgarnssystemet i drift!

Sedan torsdag 22 april har vi nu kopplat på både vatten- och avloppsledningar i vår nya utbyggnad till Gammelgarn.
Det är därmed klart för anslutning så fort era arbeten inom fastigheten är klara.

Stig och Mary-Ann Buskas var bland de första att koppla på och konstaterade snabbt: ”Det ska bli så skönt att slippa köra och hämta vatten.”

Trots vissa förseningar på grund av Corona-pandemin har vi, tack vare stora insatser från många frivilliga krafter, välvilligt bemötande från markägare och bra insatser från våra entreprenörer, lyckats nå vårt huvudmål att få allt klart innan sommarsäsongen. Vi har några kompletterande anslutningar som vi ska bygga stamledning till under senvåren och vårt nya reningsverk vid Skags väntar på komponenter som levereras i maj. När även det är klart kan vi se slutet på ett flerårigt arbete och vara väl rustade inför sommarens väntade besökstopp.

APRIL 2021

Gammelgarnsprojektet i drift inom kort! 

Vi har i föregående vecka haft slutbesiktning på Gammelgarnsprojektets ledningsnät och reningsverk. Några små tillägg kvarstår att utföra under april-maj, men anläggningen kan ändå tas i bruk nu. Vatten kopplades på i ledningssystemet i fredags och efter en sista elanslutning av ett par centrala pumpbrunnar räknar vi med att också avloppssystemet dras igång under kommande vecka. 
Det är alltså snart fritt fram för alla anslutare att färdigställa arbetena på sin egen fastighet och koppla in systemet.

För uthämtning av pumpbrunnar för avlopp och vattenmätare gäller som förut (med lite kompletteringar): 

 • Pumpbrunnar kan tidigast torsdag 22/4 hämtas av er eller er entreprenör i Johan Lundborgs magasin vid Nybergs depå nära gamla affären i Gammelgarn.
  Kontakta Johan Lundborg 070-815 81 51, Pelle Flink 070-594 56 79 eller Bengt Lingström 072-004 75 38 för att bestämma tid för hämtning. Det som lämnas ut är pumpbrunn, pump, elektronikbox, backventil och ett par andra detaljer samt anvisningar för monteringen. Säkerställ att allt kommer med, den som lämnar ut kommer att ha en lista där man prickar av vad som hämtats. 

Om ni inte avser att installera er pumpbrunn före 10 juli måste ni ändå hämta ut brunnen före detta datum, eftersom Johan behöver magasinet till annat. 

 • Vattenmätare hämtas i Skolhuset Östergarn,  kontakta Gunnar Bendelin 070- 836 61 65,  Eva Engström 073-620 00 41 eller Monica Lindström 070-6857614 för att bestämma tid för hämtning. Vattenmätarna är av en ny och ganska avancerad typ. Den VVS-montör som monterar dem ska efter montage koppla in mätaren till en automatisk avläsningsutrustning (trådlös överföring till Nyhagen via mottagare i närmaste kyrktorn). Inkopplingen görs genom anslutning med en app i montörens telefon, anvisningar för detta ska följa med när man hämtar vattenmätaren. Mätarna kan också läsas av manuellt, men vi räknar med att underlätta arbetet för både fastighetsägare och Nyhagen genom att få förbrukningsavläsningarna automatiskt.  

Styrelsen i Nyhagen Vatten och Avlopp 

MARS 2021

Glad påsk med några positiva nyheter: Gammelgarnsprojektet snart färdigställt

Vi går nu mot slutfasen i utbyggnaden av vårt VA-nät till Gammelgarnsområdet. Provtryckning av ledningarna är just färdigställt med godkänt resultat och ett par pumpstationer (som krävs för att klara de långa ledningssträckorna från Skogsände till reningsverket) ska installeras. Reningsverket vid Skags är utbyggt med en ny enhet för att klara de ökade volymerna och verket färdigställs när vi fått leverans av några komponenter med lång leveranstid. I mitten av april räknar vi med att allt ska vara klart och då ser vi slutet på ett arbete som vi började planera för redan 2018. Initialt välkomnar vi ca 85 fastighetsägare som nya anslutare till vårt system. Under april-maj gör vi en komplettering vid Klints i Gammelgarn där några fastighetsägare i ett lite senare läge har beslutat sig för att ansluta till vårt system. 

För den som ännu inte bestämt sig går det bra att ansluta sig till vårt system senare, förutsatt att man har en fastighet som ligger nära våra stamledningar. 

• För er som är nya anslutare i Gammelgarn gäller följande, samma information som tidigare, men nu med några preciseringar: 
Vi påminner om att ni som ansluter till systemet själva ska planera och beställa arbetena inne på er tomt.
Nyhagen ansvarar för ledningar fram till fastighetsgräns samt tillhandahållande av pumpbrunn och vattenmätare, detta ingår i den anslutningsavgift ni betalar. Ni ansvarar själva för arbetena på er fastighet (grävning och nedsättning av pumpbrunn, dragning av ledningar från hus till brunn, inkoppling av vatten samt montering av vattenmätare, koppling av el m m) och bekostar detta separat. För arbeten innanför er fastighetsgräns kan vissa av arbetena berättiga till ROT-avdrag.

Hämtning av avloppsbrunnar och vattenmätare   
I anslutningsavgiften ingår som bekant pumpbrunn för avloppsvattnet och vattenmätare som ger underlag för kommande debitering av brukningsavgifter. Pumpbrunnar och vattenmätare är inköpta centralt, levereras inom kort och kan kvitteras ut enligt nedan: 
Pumpbrunnar hämtas av er eller er entreprenör i Johan Lundborgs magasin vid Nybergs depå nära gamla affären i Gammelgarn. Kontakta Johan Lundborg 070-815 81 51, Pelle Flink 070-594 56 79 eller Bengt Lingström 072-004 75 38 för att bestämma tid för hämtning. 
Om ni inte avser att installera er pumpbrunn före 10 julimåste ni ändå hämta ut brunnen före detta datum, eftersom Johan behöver magasinet till annat. 
Vattenmätare hämtas i Skolhuset Östergarn,  kontakta Gunnar Bendelin 070- 836 61 65 för att bestämma tid för hämtning. 

Rekommenderade entreprenörer
De olika entreprenörer vi rekommenderar för arbetena inne på era fastigheter är som tidigare meddelats:

Grävfirmor: 
• Nybergs: Anders Mellqvist tel. nr 070-418 74 07
• Katthammarsviks åkeri: Leif Söderström tel. 070-565 45 12
• OSAB: Timmy tel. 073-917 46 87

Rörfirmor: 
• Emrik Larsson Lau VVS Emrik 076-235 62 28
• Gotlands Rörservice AB: Markus Nordahl 070-497 62 76
• Roma värme & sanitet: Peppe tel. 070-211 72 72

Elektriker: 
• Anso el: Anders tel. 070-868 44 11
• Annheden el: André tel. 073-658 80 55

Det är ju ni som fastighetsägare som bestämmer vem ni vill anlita. De vi rekommenderar har vi haft genomgång med så de vet hur anslutningarna skall göras så att de fungerar utan mankemang. Självklart kan ni välja någon annan än de vi rekommenderar, men vi vill i sådant fall ha en anmälan om vem/vilka ni anlitar innan arbetena igångsätts. Vi ska också ha möjlighet att besiktiga anslutningen innan anläggningen får tas i bruk.
Det är den gräventreprenör ni anlitar som bör ha ansvaret för samordning med övriga hantverkare så att varje anslutning kan göras så snabbt och effektivt som möjligt.

Viktiga förutsättningar
Det finns några förutsättningar som är mycket viktiga för att anläggningen i sin helhet ska fungera väl. Dessa måste följas, konsekvenserna om man gör fel kan bli dyrbara och belasta respektive fastighetsägare:

 • Till avloppsbrunnen får endast spillvatten från hushållet kopplas in. Regnvatten eller dräneringsledningar får absolut inte kopplas på, eftersom det skulle äventyra reningsverkets funktion.
 • Vattenanslutningen får inte kopplas ihop med eventuell befintlig vattenledning från egen brunn. Om ni vill fortsätta använda eget brunnsvatten för t ex bevattning går det utmärkt, men det får inte finnas någon möjlighet till sammankoppling med Nyhagens system, eftersom det skulle kunna äventyra den garanterade kvaliteten på dricksvattnet.
 • Vattenmätare måste placeras fryssäkert, antingen inomhus i uppvärmt utrymme eller i särskild godkänd isolerad vattenmätarbrunn.
 • Pumpbrunnarna bör ha strömmen påkopplad året runt, även om ni skulle ha för vana att stänga av strömmen vintertid i fritidshus. I pumpbrunnen finns en elektronikbox som är känslig för fukt. Genom att strömmen är på hålls elektronikboxen lite uppvärmd, tillräckligt för att kondens inte ska uppstå.  

När ni väl fått er VA-anslutning inkopplad är det angeläget att den sköts på rätt sätt. Anvisningar om vad som inte får spolas ned i avloppet samt skötselråd finns här på hemsidan.

Slutdebiteringen kommer att skickas ut när stamledningen är färdig (slutbesiktad) Räkna med betalningstillfälle i slutet av april.
VA-avtal kommer att tecknas mellan huvudmannen (Nyhagen Vatten och Avlopp AB) och fastighetsägaren (anslutaren) när hopkopplingen till stamledningen är utförd.
När anläggningen är tagen i drift kommer vi att fakturera brukningsavgifter två gånger per år, i april och oktober. För er som är nya blir den första debiteringen av detta i oktober.

Styrelsen i Nyhagen Vatten och Avlopp AB

MARS 2021

Avstängning avlopp torsdag 25 mars

Som ett led i arbetet med vårt nya Gammelgarnsprojekt måste vi stänga av avloppsledningarna under några timmar torsdag 25 mars. Vi ska då förbereda sammankoppling av nya ledningar från Gammelgarn med de befintliga ledningarna från Sandviken- och Grogarnsområdena. Det innebär att vi inte kan ta emot något avloppsvatten till reningsverket under den tiden, utan det avloppsvatten som spolas ner från toaletter, diskbänkar, tvättmaskiner etc kommer att stanna i era pumpbrunnar. 
Vi räknar med att stänga av torsdag 25/3 ca kl 9 och öppna ledningarna igen senast ca kl 13. Under denna tid fungerar både vatten och avlopp i era hus som vanligt, men för att inte bygga upp stora mängder avloppsvatten och riskera översvämningar i era pumpbrunnar vill vi vädja till alla att använda så lite vatten som möjligt, och helst inget alls, under dessa timmar. 

Styrelsen i Nyhagen Vatten och Avlopp AB

MARS 2021

Förbered för installation inom fastigheten

Under de närmaste veckorna kommer ledningsnätet i Gammelgarnsområdet att färdigställas. Vi påminner om att ni som ansluter till systemet själva ska planera och beställa arbetena inne på er tomt.
Nyhagen ansvarar för ledningar fram till fastighetsgräns samt tillhandahållande av pumpbrunn och vattenmätare, detta ingår i den anslutningsavgift ni betalar. Ni ansvarar själva för arbetena på er fastighet (grävning och nedsättning av pumpbrunn, dragning av ledningar från hus till brunn, inkoppling av vatten samt montering av vattenmätare, koppling av el m m) och bekostar detta separat. För arbeten innanför er fastighetsgräns kan vissa av arbetena berättiga till ROT-avdrag.

Hämtning av avloppsbrunnar och vattenmätare
Vi kommer att beställa hem alla avloppsbrunnar och vattenmätare. De kommer att förvaras i låst maskinhall hos Johan Lundborg, i anslutning till korsningen mellan vägen mellan Gammelgarn och Sandviken och vägen mot Ljugarn, intill till vår entreprenör Nybergs depå. Vi meddelar när utrustningen är på plats och hur ni eller er entreprenör kan hämta ut denna.

Rekommenderade entreprenörer
De olika entreprenörer vi rekommenderar för arbetena inne på era fastigheter är som tidigare meddelats:

Grävfirmor: 
• Nybergs: Anders Mellqvist tel. nr 0704187407
• Katthammarsviks åkeri: Leif Söderström tel. 0705654512
• OSAB: Timmy tel. 0739174687

Rörfirmor: 
• Emrik Larsson Lau VVS Emrik 0762356228
• Gotlands Rörservice AB: Markus Nordahl 0704976276
• Roma värme & sanitet: Peppe tel. 0702117272

Elektriker:
• Anso el: Anders tel. 0708684411
• Annheden el: André tel. 0736588055

Det är ju ni som fastighetsägare som bestämmer vem ni vill anlita. De vi rekommenderar har vi haft genomgång med så de vet hur anslutningarna skall göras så att de fungerar utan mankemang. Självklart kan ni välja någon annan än de vi rekommenderar, men vi vill i sådant fall ha en anmälan om vem/vilka ni anlitar innan arbetena igångsätts. Vi ska också ha möjlighet att besiktiga anslutningen innan anläggningen får tas i bruk.
Det är den gräventreprenör ni anlitar som bör ha ansvaret för samordning med övriga hantverkare så att varje anslutning kan göras så snabbt och effektivt som möjligt.

Viktiga förutsättningar
Det finns några förutsättningar som är mycket viktiga för att anläggningen i sin helhet ska fungera väl. Dessa måste följas, konsekvenserna om man gör fel kan bli dyrbara och belasta respektive fastighetsägare:

 • Till avloppsbrunnen får endast spillvatten från hushållet kopplas in. Regnvatten eller dräneringsledningar får absolut inte kopplas på, eftersom det skulle äventyra reningsverkets funktion.
 • Vattenanslutningen får inte kopplas ihop med eventuell befintlig vattenledning från egen brunn. Om ni vill fortsätta använda eget brunnsvatten för t ex bevattning går det utmärkt, men det får inte finnas någon möjlighet till sammankoppling med Nyhagens system, eftersom det skulle kunna äventyra den garanterade kvaliteten på dricksvattnet.
 • Vattenmätare måste placeras fryssäkert, antingen inomhus i uppvärmt utrymme eller i särskild godkänd isolerad vattenmätarbrunn.

När ni väl fått er VA-anslutning inkopplad är det angeläget att den sköts på rätt sätt. Anvisningar om vad som inte får spolas ned i avloppet samt skötselråd finns på vår hemsida https://nyhagenva.se/skotsel-och-felsokning/

Slutdebiteringen kommer att skickas ut när stamledningen är färdig (slutbesiktad) Räkna med betalningstillfälle halva april.
VA-avtal kommer att tecknas mellan huvudmannen (Nyhagen Vatten och Avlopp AB) och fastighetsägaren (anslutaren) när hopkopplingen till stamledningen är utförd.

Styrelsen i Nyhagen Vatten och Avlopp AB

FEBRUARI 2021

Aktuellt från Nyhagen Vatten och Avlopp februari 2021

Vattenavstängning torsdag 18 februari
Som tidigare meddelats på Nyhagens hemsida och i mail till de flesta berörda måste vi stänga av vattnet några timmer för att sätta in de ventiler som krävs för att senare i vår koppla in den nya ledningen till Gammelgarnsområdet. Avstängningen görs i närheten av Skags gård och berör alla anslutare söder och sydväst om denna.
Vattenavstängningen kommer att äga rum torsdag 18 februari och beräknas preliminärt pågå högst tre timmar, dock kan dåligt väder eller andra oförutsebara händelser ge någon försening.
Vi stänger av tidigast kl 9, för att inte störa morgonbestyren. Och givetvis strävar vi efter att ha så kort stopp som möjligt.
Tänk på att gärna tappa upp vatten i förväg i hinkar till toalettspolning, tvätt m m och i kannor för kaffe, matlagning etc.
Vid frågor, kontakta Anders Mellqvist, Nybergs 070-418 74 07 eller Gunnar Bendelin 070-836 61 65

Viktigt med avläsningar av vattenmätare 
Våra debiteringar av vattenförbrukning bygger på att varje fastighetsägare efter sommarsäsongen själv läser av sin vattenmätare och meddelar förbrukningen till oss. Tyvärr har vi ett stort antal fastighetsägare som inte lämnar uppgifter till oss. För dessa tillämpar vi en schablondebitering och reglerar sedan uppåt eller nedåt, när vi fått uppgift om verklig mätarställning. Nu har vi schablondebiterat vid flera tillfällen på merparten av våra anslutare. Vi ser att intäkterna för förbrukat vatten avviker kraftigt från de kostnader vi får betala till Region Gotland. Vi tror därför att vi har underskattat förbrukningen när vi gjort våra schablondebiteringar. Vid kommande debitering måste vi därför höja dessa, eller ännu hellre få in korrekta uppgifter från alla. 
Vi vill därför be dig att läsa av din vattenmätare senast 15 mars och meddela mätarställningen till Gunnar Bendelin. Om du har fritidsfastighet som du inte besöker under vintern kanske du har någon som ser till huset och kan läsa av. Får vi inte in avläsningar gör vi som förut schablondebiteringar, men nu på en högre nivå. Om vi debiterar för mycket kommer vi givetvis att dra av detta när vi har fått in korrekta uppgifter. 

Debiteringar april 2021
I april kommer vi att skicka ut årets första fakturor för brukningsavgifter. Vi måste tyvärr, efter det att Region Gotland har höjt sina avgifter, göra en höjning av den årliga avgiften för vatten. Våra debiteringar (inklusive moms) blir därmed: 

 • Fast brukningsavgift avlopp (Nyhagens avgift) 2500 kr/anslutning och år (faktureras med 1250 kr i april och 1250 kr i oktober) 
 • Fast brukningsavgift vatten (regionens avgift) 750 kr/anslutning och år (faktureras i april) 
 • Rörlig brukningsavgift vatten och avlopp 34 kr/m3 (ett fåtal anslutare som inte är anslutna till regionens vatten betalar en lägre avgift avseende bara avlopp) 

Tyvärr gjorde vi ett fel vid faktureringen 2020 och tog ut regionens avgift (då 500 kr) både i april och oktober. Vi rättar till det vid faktureringen i april 2021 och debiterar då bara 250 kr (nya avgiften 750 minskad med felaktigt fakturerat 500)

Vid aprilfaktureringen kommer vi också att ta ut avgiften för 2020 års service av pumpbrunnar (700 kr), för de fastighetsägare som beställt sådan. 


JANUARI 2021

Aktuellt från Nyhagen Vatten och Avlopp januari 2021

Efter jul- och nyårsledighet är Gammelgarnsprojektet nu igång igen och som tidigare räknar vi med att det blir klart under mars eller april. Vi påminner de som ska ansluta sig att i god tid planera de arbeten som ska göras på den egna fastigheten. Se tidigare information. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla anslutning till vårt system, såväl i det nya Gammelgarnsprojektet som i de tidigare ledningsnäten i Sandvikenområdet och Grogarn/Östra Katthammarsvik. Vi måste dock höja anslutningsavgifterna, bland annat för att Region Gotland har höjt de avgifter vi får betala till dem. För den som anmäler anslutning senast 31 mars gäller den nuvarande anslutningsavgiften 195.000 kr/fastighet, inklusive moms. Vid anmälan efter 1 april höjs anslutningsavgiften till 215.000 kr inklusive moms. Den som inte kan/vill ansluta sig nu, men vill försäkra sig om en plats längre fram, kan betala en lägre depositionsavgift och få den lägre anslutningsavgiften garanterad. För närmare information, kontakta Gunnar Bendelin, bensgunnar@hotmail.com eller 070-836 61 65.

DECEMBER 2020

Aktuellt från Nyhagen Vatten och Avlopp december 2020

Gammelgarnsprojektet
Vårt projekt löper trots den övergripande Corona-pandemin på i stort sett enligt plan. Entreprenören Nybergs har lagt ner mer än hälften av ledningslängden och arbetet fortsätter med full fart. Innan inkoppling till fastigheter kan göras måste hela ledningsnätet vara lagt och provtryckt. Vi räknar med att detta blir klart under mars eller april. Vi vill påminna de fastighetsägare som ska ansluta sig att i god tid planera för de arbeten som ska göras inne på den egna tomten. Rekommenderade entreprenörer att anlita framgår av tidigare information, se nedan. 

Service av pumpbrunnar, anvisningar för skötsel
Vi har nu genomfört den årliga servicen av pumpbrunnar, för de ca 160 fastighetsägare som har beställt sådan. På det stora hela sköter de flesta sina anläggningar väldigt bra, men i några fall har vi noterat stora ansamlingar av fett och ibland felaktigt nerspolat material. Vi kommer att kontakta berörda fastighetsägare om detta,  och påminner samtidigt alla om vikten av att följa instruktionerna. Vi delar gratis ut trattar som man kan använda för att samla upp t ex frityrfett vid källan och undvika att det spolas ned i systemet och förorsakar problem. 
Vi lägger årligen ner en hel del pengar på underhåll och skötsel av ledningssystemet. Ibland handlar det om att åtgärda konkreta stopp i ledningarna. När det är tydligt att ett stopp beror på t ex felaktigt nedspolat material (fett, våtservetter, bindor etc) kommer vi framöver att behöva debitera berörd fastighetsägare för de arbeten som detta förorsakar. 
På vår hemsida, under Skötsel och felsökning finns anvisningar som ska följas för att allt ska fungera bra. 

Nya anslutare
Vi kan fortfarande ta emot anmälningar för nya anslutare, såväl i våra befintliga områden Sandviken och Grogarn som i nya Gammelgarnsområdet. På vår hemsida kan man nu se i grova drag var vi har våra ledningsnät. Sedan 15 november är anslutningsavgiften 195 000 kr per fastighet, inklusive moms. Denna avgift gäller vid normala avstånd mellan vår befintliga stamledning och berörd fastighet, och normala markförhållanden. Vid långa avstånd och/eller risk för berg vid schaktningen kan avgiften behöva höjas, dock meddelas i så fall detta innan avtal tecknas.  
I anslutningsavgiften ingår grävning och läggning av ledningar fram till tomtgräns och anslutningsavgift till Region Gotland samt leverans av pumpbrunn och vattenmätare. För arbeten inom egen tomt tillkommer grävning och nedsättning av pumpbrunn, samt inkoppling till byggnad. Fastighetsägaren får själv beställa och  bekosta detta arbete, som normalt berättigar till ROT-avdrag.

För mer information, kontakta Gunnar Bendelin, gärna genom kontaktformuläret här på hemsidan.

God Jul och Gott Nytt År!
Styrelsen i Nyhagen Vatten och Avlopp AB

NOVEMBER 2020

Aktuellt från Nyhagen Vatten och Avlopp november 2020

Vi har för närvarande ca 270 anslutna fastigheter i vårt VA-nät och vår utbyggnad till Gammelgarn pågår för fullt och beräknas klart i mars 2021, då tillkommer ytterligare ca 100 anslutningar. Detaljerad information till de som har bestämt sig för att ansluta till Gammelgarnsprojektet har sänts ut separat och återfinns också på hemsidan.
I vårt befintliga nät pågår just nu den årliga servicen med renspolning av avloppsbrunnar på varje fastighet. De fastighetsägare som inte abonnerat på vår service ansvarar själva för att detta blir gjort. Servicen kostar 700 kr/år och kan beställas genom Gunnar Bendelin, e-post och telefon se nedan.
För funktionen av systemet är det viktigt att det sköts på rätt sätt, annars kan såväl stopp i ledningssystemet som problem i reningsverket uppstå. Det gäller bland annat att undvika att spola ned fett och olämpliga produkter (tops, bindor, våtservetter etc), men också att spola ur avloppsbrunnen en gång per år. Mer detaljerad information finns på särskild plats på hemsidan.
Vi kan fortfarande ta emot anmälningar om anslutning, såväl till de befintliga systemen i Sandvikenområdet och Grogarnsområdet, som till det nya systemet i Gammelgarn. Kontakta Gunnar Bendelin om du vill veta mer.
Kontaktuppgifter Gunnar Bendelin: bensgunnar@hotmail.com eller 070-836 61 65

NOVEMBER 2020 Gammelgarn/Östergarn november 2020

Information till VA-anslutare i Nyhagens Gammelgarnsprojekt

Grävningsarbetena har pågått fullskaligt sen v33 (7aug). Vår entreprenör Nybergs arbetar nu på flera olika fronter, med grävning av ledningsgravar, med spettning i berg och med nedläggning av ledningar. Stamledningarna beräknas vara helt färdiga och provtryckta i mars 2021. När stamledningarna är klara kan ingrävningar påbörjas till respektive fastighet. Vissa förberedelser för påkopplingen kan göras innan, men ingen anslutning till stamledning får ske innan den är godkänd. Försäkra er om att det är utmärkt på er fastighetsgräns var avsättningen skall göras. Antingen genom att ni själva sätter ut en markeringspinne eller också ber oss att göra det om vi fått en kartbild på var den skall göras.

Nyhagen ansvarar för ledningar fram till fastighetsgräns samt tillhandahållande av pumpbrunn och vattenmätare, detta ingår i den anslutningsavgift ni betalar. Ni ansvarar själva för arbetena på er fastighet (grävning och nedsättning av pumpbrunn, dragning av ledningar från hus till brunn, inkoppling av vatten samt montering av vattenmätare, koppling av el m m) och bekostar detta separat. För arbeten innanför er fastighetsgräns kan vissa av arbetena berättiga till ROT-avdrag. De olika entreprenörer vi rekommenderar för arbetena inne på era fastigheter är:

Grävfirmor:
Nybergs: Anders Mellqvist tel. nr 0704187407

Katthammarsviks åkeri: Leif Söderström tel. 0705654512

OSAB: Timmy tel. 0739174687

Rörfirmor:
Emrik Larsson Lau VVS Emrik 0762356228

Gotlands Rörservice AB: Markus Nordahl 0704976276

Roma värme & sanitet: Peppe tel. 0702117272

Elektriker:
Anso el:Anders tel. 0708684411

Annheden el: André tel. 0736588055

Det är ju ni som fastighetsägare som bestämmer vem ni vill anlita. De vi rekommenderar har vi haft genomgång med så de vet hur anslutningarna skall göras så att de fungerar utan mankemang. Självklart kan ni välja någon annan än de vi rekommenderar, men vi vill i sådant fall ha en anmälan om vem/vilka ni anlitar innan arbetena igångsätts. Vi ska också ha möjlighet att besiktiga anslutningen innan anläggningen får tas i bruk.

Det är den gräventreprenör ni anlitar som bör ha ansvaret för samordning med övriga hantverkare så att varje anslutning kan göras så snabbt och effektivt som möjligt.

Det finns några förutsättningar som är mycket viktiga för att anläggningen i sin helhet ska fungera väl. Dessa måste följas, konsekvenserna om man gör fel kan bli dyrbara och belasta respektive fastighetsägare:

 • Till avloppsbrunnen får endast spillvatten från hushållet kopplas in. Regnvatten eller dräneringsledningar får inte kopplas hit, eftersom det skulle äventyra reningsverkets funktion
 • Vattenanslutningen får inte kopplas ihop med eventuell befintlig vattenledning från egen brunn. Om ni vill fortsätta använda eget brunnsvatten för t ex bevattning går det utmärkt, men det får inte finnas någon sammankoppling med Nyhagens system, eftersom det skulle kunna äventyra kvaliteten på dricksvattnet.
 • Vattenmätare måste placeras fryssäkert, antingen inomhus i uppvärmt utrymme eller i särskild godkänd isolerad vattenmätarbrunn.

När ni väl fått er VA-anslutning inkopplad är det angeläget att den sköts på rätt sätt. Anvisningar om vad som inte får spolas ned i avloppet samt skötselråd finns på separat plats på vår hemsida.

Kontaktpersoner i Nyhagen Vatten och Avlopp AB är:

Styrelseordf.                        Mårten Lindström                tel. 0705233851

Projektledare Gammelgarn   Gunnar Bendelin                  tel. 0708366165

Arbetsgrp Gammelgarn        Johan Lundborg                    tel. 0708158151

Arbetsgrp Gammelgarn        Stig Buskas                           tel. 0769468055

Arbetsgrp Gammelgarn        Pelle Flink                            tel. 0705945679

Styrelseled Nyhagen             Stig Hellgren                         tel. 0707161688

Styrelseled Nyhagen             Arne Eriksson                       tel. 0705351882

VVS-sakkunnig                     Ivan Söderholm                    tel. 0702028248

Privacy Settings
Youtube
Vimeo
Google Maps