AKTUELLT

SEPTEMBER 2021

Läs av vattenmätare!

Vi påminner om att vi behöver få in avläsningar av vattenmätare. Om du inte redan skickat uppgifter till Gunnar Bendelin (bensgunnar@hotmail.com) så gör det gärna före 1 oktober. Under oktober fakturerar vi höstens brukningsavgifter. För dem som inte lämnat uppgift om mätarställningen gör vi en schablondebitering, som justeras nästa gång vi får in uppgifter.

Gammelgarnsprojektet invigt

I anslutning till Landsbygdkalaset den 11 september, med ca 200 deltagare vid Skags gård, förrättade vi invigning av vårt Gammelgarnsprojekt. Ledningsnätet är nu i stort sett färdigbyggt och närmare 80 fastigheter är anslutna så här långt. Reningsverket vid Skags har kompletterats för att klara den ökade belastningen och den nya enheten är i drift sedan i juli. Invigningen förrättades av landshövding Anders Flanking, med bistånd av Anna Malmqvist, en av de fastighetsägare som nu gläds åt en fungerande VA-lösning.

AUGUSTI 2021

Läckage upptäckt

Det misstänkta läckage på vattenledningarna som vi rapporterade om i somras är hittat och tätat. Men fortsätt gärna hålla uppsikt på eventuella läckor eller kranar som har glömts på. 

Dags att läsa av vattenmätare
Vi debiterar brukningsavgifter vår och höst. Under oktober är det dags för oss att skicka fakturor för både de fasta och rörliga brukningsavgifterna. Läs av din vattenmätare och skicka mätarställningen till Gunnar Bendelin (bensgunnar@hotmail.com) senast 1 oktober. För de anslutare som inte skickar avläsning eller inte kommer åt sin fastighet före 1 oktober gör vi en schablondebitering som justeras till korrekt förbrukning när vi får in nästa avläsning. 

Landsbygdskalas och invigning av Gammelgarnsprojektet Lördag 11 september blir det ett utomhuskalas vid Skags gård. Huvudprogram är att GUBIS, Gotländska UtvecklingsBolag I Samverkan, firar 10-årsjubileum. Nyhagens moderbolag Nygarn är en av initiativtagarna till GUBIS. Vi passar på att samtidigt förrätta invigning av Nyhagens Gammelgarnsprojekt, som ju blivit klart under sommaren. Programmet kommer att starta kl 14, men för den som vill ordnar vi visning av reningsverket mellan 13 och 13.45. Håll utkik efter detaljprogram på sociala medier och https://nygarn.se/ . Programmet äger rum utomhus och anpassas givetvis efter gällande Corona-restriktioner. 

Styrelsen i Nyhagen Vatten och Avlopp  

JULI 2021

Spara på vatten

Region Gotland, som levererar dricksvatten från avsaltningsverket i Herrvik till Östergarnslandet, har meddelat att förbrukningen nu är mycket hög. Även om Östersjön är en stor källa att ta vatten från avgörs tillgången på vatten av kapaciteten i avsaltningsverket. Årets förbrukning i vecka 29 låg ca 30 % högre än förbrukningen motsvarande vecka 2020. På stora delar av Gotland råder bevattningsförbud, dock ännu inte här på Östergarnslandet. Vi vill uppmana alla att spara på vattnet. Undvik bevattning, biltvätt och fyllande av pooler, samt dusch (eller duscha kort tid), så kan vi förhoppningsvis slippa restriktioner under resten av sommaren. 
Vi fick för några dagar sen en signal från regionen om en läcka i systemet. Vi har försökt hitta denna. Efter information i lokalradion och i sociala medier har ”läckan” upphört. Antagligen är det någon/några som t ex har vattnat på nätterna och orsakat så stor förbrukning att det tolkats som en läcka.

Styrelsen i Nyhagen Vatten och Avlopp  

JUNI 2021

Information och sommarhälsningar

Gammelgarnsprojektet är nu taget i drift, några smärre kompletterande anslutningar kvarstår. Tyvärr är det resursbrist hos våra rekommenderade entreprenörer, vilket gör att inte alla har kunnat få sina arbeten inom fastigheterna gjorda före sommaren. Vi hoppas förstås att det ska bli klart så fort som möjligt. 

För dem som inte har hämtat sina pumpbrunnar finns dessa att hämta i Johan Lundborgs magasin enligt tidigare information. Johan behöver utrymmet till annat inom ett par veckor, så vi hoppas att alla kan hämta ut sina brunnar inom kort. 

Vi har haft indikation på en vattenläcka i vårt befintliga Sandvikenområde. Just nu har vi ingen indikation på detta, vi tror därför att det kan ha varit någon som har glömt en vattenkran på eller haft en läckande säkerhetsventil, som man nu har åtgärdat. Säkerhetsventiler till varmvattenberedare kan ofta ställa till problem, kontrollera därför gärna er utrustning. Även små droppar under lång tid kan ge höga vattenräkningar i onödan. Det går aldrig att helt utesluta att vattenläckor dyker upp. För att kunna hitta och åtgärda sådana har vi införskaffat metallsökare och lyssningsutrustning. Metallsökare kan krävas för att hitta ventiler som råkat bli överfyllda med jord eller grus, med lyssningsutrustningen kopplad till ventiler kan man höra inom vilka etapper ett läckage kan finnas. Vi har skaffat tillstånd från Länsstyrelsen för att få använda metallsökare till detta ändamål. Det kan förekomma att medarbetare från Nyhagen går runt med denna utrustning längs våra ledningar, det är alltså inget konstigt med det. 

Delen ”Avgifter” på hemsidan är sedan i våras uppdaterad med aktuella anslutnings- och brukningsavgifter. Vi har under våren också erfarit att leverantörer av utrustning höjt sina priser väsentligt. Om sådana prishöjningar fortsätter kan vi bli tvungna att göra ytterligare höjningar av anslutningsavgiften. Det har också förekommit uppgifter om att Region Gotland kommer att höja sina VA-avgifter ytterligare från nästa årsskifte. Om detta görs kommer också vi att bli tvungna att höja de avgifter som är beroende av regionens avgifter. 

Vi hade hoppats kunna arrangera en trevlig invigning av Gammelgarnsprojektet under sommaren, men med hänsyn till det fortsatta pandemiläget måste vi skjuta upp detta på obestämd tid. Vi hoppas kunna återkomma efter sommaren med besked. 

Vi ber att få önska alla en riktigt trevlig sommar! 
Styrelsen i Nyhagen Vatten och Avlopp  

MAJ 2021

Vattenläcka – kontrollera gärna anslutningar!

Vi har tyvärr en indikation på att det finns en vattenläcka någonstans i vårt system, sannolikt i de äldre områdena Sandviken eller Grogarn. Region Gotland har rapporterat att det finns en fast förbrukning dygnet runt på ca 0,4 kbm/timme. Det innebär sannolikt att det läcker någonstans, eller att någon kran har glömts på. Kontrollera gärna era anslutningar och vattenmätare och meddela Gunnar Bendelin om ni upptäcker något. 

APRIL/EXTRA 2021

Gammelgarnssystemet i drift!

Sedan torsdag 22 april har vi nu kopplat på både vatten- och avloppsledningar i vår nya utbyggnad till Gammelgarn.
Det är därmed klart för anslutning så fort era arbeten inom fastigheten är klara.

Stig och Mary-Ann Buskas var bland de första att koppla på och konstaterade snabbt: ”Det ska bli så skönt att slippa köra och hämta vatten.”

Trots vissa förseningar på grund av Corona-pandemin har vi, tack vare stora insatser från många frivilliga krafter, välvilligt bemötande från markägare och bra insatser från våra entreprenörer, lyckats nå vårt huvudmål att få allt klart innan sommarsäsongen. Vi har några kompletterande anslutningar som vi ska bygga stamledning till under senvåren och vårt nya reningsverk vid Skags väntar på komponenter som levereras i maj. När även det är klart kan vi se slutet på ett flerårigt arbete och vara väl rustade inför sommarens väntade besökstopp.

APRIL 2021

Gammelgarnsprojektet i drift inom kort! 

Vi har i föregående vecka haft slutbesiktning på Gammelgarnsprojektets ledningsnät och reningsverk. Några små tillägg kvarstår att utföra under april-maj, men anläggningen kan ändå tas i bruk nu. Vatten kopplades på i ledningssystemet i fredags och efter en sista elanslutning av ett par centrala pumpbrunnar räknar vi med att också avloppssystemet dras igång under kommande vecka. 
Det är alltså snart fritt fram för alla anslutare att färdigställa arbetena på sin egen fastighet och koppla in systemet.

För uthämtning av pumpbrunnar för avlopp och vattenmätare gäller som förut (med lite kompletteringar): 

 • Pumpbrunnar kan tidigast torsdag 22/4 hämtas av er eller er entreprenör i Johan Lundborgs magasin vid Nybergs depå nära gamla affären i Gammelgarn.
  Kontakta Johan Lundborg 070-815 81 51, Pelle Flink 070-594 56 79 eller Bengt Lingström 072-004 75 38 för att bestämma tid för hämtning. Det som lämnas ut är pumpbrunn, pump, elektronikbox, backventil och ett par andra detaljer samt anvisningar för monteringen. Säkerställ att allt kommer med, den som lämnar ut kommer att ha en lista där man prickar av vad som hämtats. 

Om ni inte avser att installera er pumpbrunn före 10 juli måste ni ändå hämta ut brunnen före detta datum, eftersom Johan behöver magasinet till annat. 

 • Vattenmätare hämtas i Skolhuset Östergarn,  kontakta Gunnar Bendelin 070- 836 61 65,  Eva Engström 073-620 00 41 eller Monica Lindström 070-6857614 för att bestämma tid för hämtning. Vattenmätarna är av en ny och ganska avancerad typ. Den VVS-montör som monterar dem ska efter montage koppla in mätaren till en automatisk avläsningsutrustning (trådlös överföring till Nyhagen via mottagare i närmaste kyrktorn). Inkopplingen görs genom anslutning med en app i montörens telefon, anvisningar för detta ska följa med när man hämtar vattenmätaren. Mätarna kan också läsas av manuellt, men vi räknar med att underlätta arbetet för både fastighetsägare och Nyhagen genom att få förbrukningsavläsningarna automatiskt.  

Styrelsen i Nyhagen Vatten och Avlopp 

MARS 2021

Glad påsk med några positiva nyheter: Gammelgarnsprojektet snart färdigställt

Vi går nu mot slutfasen i utbyggnaden av vårt VA-nät till Gammelgarnsområdet. Provtryckning av ledningarna är just färdigställt med godkänt resultat och ett par pumpstationer (som krävs för att klara de långa ledningssträckorna från Skogsände till reningsverket) ska installeras. Reningsverket vid Skags är utbyggt med en ny enhet för att klara de ökade volymerna och verket färdigställs när vi fått leverans av några komponenter med lång leveranstid. I mitten av april räknar vi med att allt ska vara klart och då ser vi slutet på ett arbete som vi började planera för redan 2018. Initialt välkomnar vi ca 85 fastighetsägare som nya anslutare till vårt system. Under april-maj gör vi en komplettering vid Klints i Gammelgarn där några fastighetsägare i ett lite senare läge har beslutat sig för att ansluta till vårt system. 

För den som ännu inte bestämt sig går det bra att ansluta sig till vårt system senare, förutsatt att man har en fastighet som ligger nära våra stamledningar. 

• För er som är nya anslutare i Gammelgarn gäller följande, samma information som tidigare, men nu med några preciseringar: 
Vi påminner om att ni som ansluter till systemet själva ska planera och beställa arbetena inne på er tomt.
Nyhagen ansvarar för ledningar fram till fastighetsgräns samt tillhandahållande av pumpbrunn och vattenmätare, detta ingår i den anslutningsavgift ni betalar. Ni ansvarar själva för arbetena på er fastighet (grävning och nedsättning av pumpbrunn, dragning av ledningar från hus till brunn, inkoppling av vatten samt montering av vattenmätare, koppling av el m m) och bekostar detta separat. För arbeten innanför er fastighetsgräns kan vissa av arbetena berättiga till ROT-avdrag.

Hämtning av avloppsbrunnar och vattenmätare   
I anslutningsavgiften ingår som bekant pumpbrunn för avloppsvattnet och vattenmätare som ger underlag för kommande debitering av brukningsavgifter. Pumpbrunnar och vattenmätare är inköpta centralt, levereras inom kort och kan kvitteras ut enligt nedan: 
Pumpbrunnar hämtas av er eller er entreprenör i Johan Lundborgs magasin vid Nybergs depå nära gamla affären i Gammelgarn. Kontakta Johan Lundborg 070-815 81 51, Pelle Flink 070-594 56 79 eller Bengt Lingström 072-004 75 38 för att bestämma tid för hämtning. 
Om ni inte avser att installera er pumpbrunn före 10 julimåste ni ändå hämta ut brunnen före detta datum, eftersom Johan behöver magasinet till annat. 
Vattenmätare hämtas i Skolhuset Östergarn,  kontakta Gunnar Bendelin 070- 836 61 65 för att bestämma tid för hämtning. 

Rekommenderade entreprenörer
De olika entreprenörer vi rekommenderar för arbetena inne på era fastigheter är som tidigare meddelats:

Grävfirmor: 
• Nybergs: Anders Mellqvist tel. nr 070-418 74 07
• Katthammarsviks åkeri: Leif Söderström tel. 070-565 45 12
• OSAB: Timmy tel. 073-917 46 87

Rörfirmor: 
• Emrik Larsson Lau VVS Emrik 076-235 62 28
• Gotlands Rörservice AB: Markus Nordahl 070-497 62 76
• Roma värme & sanitet: Peppe tel. 070-211 72 72

Elektriker: 
• Anso el: Anders tel. 070-868 44 11
• Annheden el: André tel. 073-658 80 55

Det är ju ni som fastighetsägare som bestämmer vem ni vill anlita. De vi rekommenderar har vi haft genomgång med så de vet hur anslutningarna skall göras så att de fungerar utan mankemang. Självklart kan ni välja någon annan än de vi rekommenderar, men vi vill i sådant fall ha en anmälan om vem/vilka ni anlitar innan arbetena igångsätts. Vi ska också ha möjlighet att besiktiga anslutningen innan anläggningen får tas i bruk.
Det är den gräventreprenör ni anlitar som bör ha ansvaret för samordning med övriga hantverkare så att varje anslutning kan göras så snabbt och effektivt som möjligt.

Viktiga förutsättningar
Det finns några förutsättningar som är mycket viktiga för att anläggningen i sin helhet ska fungera väl. Dessa måste följas, konsekvenserna om man gör fel kan bli dyrbara och belasta respektive fastighetsägare:

 • Till avloppsbrunnen får endast spillvatten från hushållet kopplas in. Regnvatten eller dräneringsledningar får absolut inte kopplas på, eftersom det skulle äventyra reningsverkets funktion.
 • Vattenanslutningen får inte kopplas ihop med eventuell befintlig vattenledning från egen brunn. Om ni vill fortsätta använda eget brunnsvatten för t ex bevattning går det utmärkt, men det får inte finnas någon möjlighet till sammankoppling med Nyhagens system, eftersom det skulle kunna äventyra den garanterade kvaliteten på dricksvattnet.
 • Vattenmätare måste placeras fryssäkert, antingen inomhus i uppvärmt utrymme eller i särskild godkänd isolerad vattenmätarbrunn.
 • Pumpbrunnarna bör ha strömmen påkopplad året runt, även om ni skulle ha för vana att stänga av strömmen vintertid i fritidshus. I pumpbrunnen finns en elektronikbox som är känslig för fukt. Genom att strömmen är på hålls elektronikboxen lite uppvärmd, tillräckligt för att kondens inte ska uppstå.  

När ni väl fått er VA-anslutning inkopplad är det angeläget att den sköts på rätt sätt. Anvisningar om vad som inte får spolas ned i avloppet samt skötselråd finns här på hemsidan.

Slutdebiteringen kommer att skickas ut när stamledningen är färdig (slutbesiktad) Räkna med betalningstillfälle i slutet av april.
VA-avtal kommer att tecknas mellan huvudmannen (Nyhagen Vatten och Avlopp AB) och fastighetsägaren (anslutaren) när hopkopplingen till stamledningen är utförd.
När anläggningen är tagen i drift kommer vi att fakturera brukningsavgifter två gånger per år, i april och oktober. För er som är nya blir den första debiteringen av detta i oktober.

Styrelsen i Nyhagen Vatten och Avlopp AB

MARS 2021

Avstängning avlopp torsdag 25 mars

Som ett led i arbetet med vårt nya Gammelgarnsprojekt måste vi stänga av avloppsledningarna under några timmar torsdag 25 mars. Vi ska då förbereda sammankoppling av nya ledningar från Gammelgarn med de befintliga ledningarna från Sandviken- och Grogarnsområdena. Det innebär att vi inte kan ta emot något avloppsvatten till reningsverket under den tiden, utan det avloppsvatten som spolas ner från toaletter, diskbänkar, tvättmaskiner etc kommer att stanna i era pumpbrunnar. 
Vi räknar med att stänga av torsdag 25/3 ca kl 9 och öppna ledningarna igen senast ca kl 13. Under denna tid fungerar både vatten och avlopp i era hus som vanligt, men för att inte bygga upp stora mängder avloppsvatten och riskera översvämningar i era pumpbrunnar vill vi vädja till alla att använda så lite vatten som möjligt, och helst inget alls, under dessa timmar. 

Styrelsen i Nyhagen Vatten och Avlopp AB

MARS 2021

Förbered för installation inom fastigheten

Under de närmaste veckorna kommer ledningsnätet i Gammelgarnsområdet att färdigställas. Vi påminner om att ni som ansluter till systemet själva ska planera och beställa arbetena inne på er tomt.
Nyhagen ansvarar för ledningar fram till fastighetsgräns samt tillhandahållande av pumpbrunn och vattenmätare, detta ingår i den anslutningsavgift ni betalar. Ni ansvarar själva för arbetena på er fastighet (grävning och nedsättning av pumpbrunn, dragning av ledningar från hus till brunn, inkoppling av vatten samt montering av vattenmätare, koppling av el m m) och bekostar detta separat. För arbeten innanför er fastighetsgräns kan vissa av arbetena berättiga till ROT-avdrag.

Hämtning av avloppsbrunnar och vattenmätare
Vi kommer att beställa hem alla avloppsbrunnar och vattenmätare. De kommer att förvaras i låst maskinhall hos Johan Lundborg, i anslutning till korsningen mellan vägen mellan Gammelgarn och Sandviken och vägen mot Ljugarn, intill till vår entreprenör Nybergs depå. Vi meddelar när utrustningen är på plats och hur ni eller er entreprenör kan hämta ut denna.

Rekommenderade entreprenörer
De olika entreprenörer vi rekommenderar för arbetena inne på era fastigheter är som tidigare meddelats:

Grävfirmor: 
• Nybergs: Anders Mellqvist tel. nr 0704187407
• Katthammarsviks åkeri: Leif Söderström tel. 0705654512
• OSAB: Timmy tel. 0739174687

Rörfirmor: 
• Emrik Larsson Lau VVS Emrik 0762356228
• Gotlands Rörservice AB: Markus Nordahl 0704976276
• Roma värme & sanitet: Peppe tel. 0702117272

Elektriker:
• Anso el: Anders tel. 0708684411
• Annheden el: André tel. 0736588055

Det är ju ni som fastighetsägare som bestämmer vem ni vill anlita. De vi rekommenderar har vi haft genomgång med så de vet hur anslutningarna skall göras så att de fungerar utan mankemang. Självklart kan ni välja någon annan än de vi rekommenderar, men vi vill i sådant fall ha en anmälan om vem/vilka ni anlitar innan arbetena igångsätts. Vi ska också ha möjlighet att besiktiga anslutningen innan anläggningen får tas i bruk.
Det är den gräventreprenör ni anlitar som bör ha ansvaret för samordning med övriga hantverkare så att varje anslutning kan göras så snabbt och effektivt som möjligt.

Viktiga förutsättningar
Det finns några förutsättningar som är mycket viktiga för att anläggningen i sin helhet ska fungera väl. Dessa måste följas, konsekvenserna om man gör fel kan bli dyrbara och belasta respektive fastighetsägare:

 • Till avloppsbrunnen får endast spillvatten från hushållet kopplas in. Regnvatten eller dräneringsledningar får absolut inte kopplas på, eftersom det skulle äventyra reningsverkets funktion.
 • Vattenanslutningen får inte kopplas ihop med eventuell befintlig vattenledning från egen brunn. Om ni vill fortsätta använda eget brunnsvatten för t ex bevattning går det utmärkt, men det får inte finnas någon möjlighet till sammankoppling med Nyhagens system, eftersom det skulle kunna äventyra den garanterade kvaliteten på dricksvattnet.
 • Vattenmätare måste placeras fryssäkert, antingen inomhus i uppvärmt utrymme eller i särskild godkänd isolerad vattenmätarbrunn.

När ni väl fått er VA-anslutning inkopplad är det angeläget att den sköts på rätt sätt. Anvisningar om vad som inte får spolas ned i avloppet samt skötselråd finns på vår hemsida https://nyhagenva.se/skotsel-och-felsokning/

Slutdebiteringen kommer att skickas ut när stamledningen är färdig (slutbesiktad) Räkna med betalningstillfälle halva april.
VA-avtal kommer att tecknas mellan huvudmannen (Nyhagen Vatten och Avlopp AB) och fastighetsägaren (anslutaren) när hopkopplingen till stamledningen är utförd.

Styrelsen i Nyhagen Vatten och Avlopp AB

FEBRUARI 2021

Aktuellt från Nyhagen Vatten och Avlopp februari 2021

Vattenavstängning torsdag 18 februari
Som tidigare meddelats på Nyhagens hemsida och i mail till de flesta berörda måste vi stänga av vattnet några timmer för att sätta in de ventiler som krävs för att senare i vår koppla in den nya ledningen till Gammelgarnsområdet. Avstängningen görs i närheten av Skags gård och berör alla anslutare söder och sydväst om denna.
Vattenavstängningen kommer att äga rum torsdag 18 februari och beräknas preliminärt pågå högst tre timmar, dock kan dåligt väder eller andra oförutsebara händelser ge någon försening.
Vi stänger av tidigast kl 9, för att inte störa morgonbestyren. Och givetvis strävar vi efter att ha så kort stopp som möjligt.
Tänk på att gärna tappa upp vatten i förväg i hinkar till toalettspolning, tvätt m m och i kannor för kaffe, matlagning etc.
Vid frågor, kontakta Anders Mellqvist, Nybergs 070-418 74 07 eller Gunnar Bendelin 070-836 61 65

Viktigt med avläsningar av vattenmätare 
Våra debiteringar av vattenförbrukning bygger på att varje fastighetsägare efter sommarsäsongen själv läser av sin vattenmätare och meddelar förbrukningen till oss. Tyvärr har vi ett stort antal fastighetsägare som inte lämnar uppgifter till oss. För dessa tillämpar vi en schablondebitering och reglerar sedan uppåt eller nedåt, när vi fått uppgift om verklig mätarställning. Nu har vi schablondebiterat vid flera tillfällen på merparten av våra anslutare. Vi ser att intäkterna för förbrukat vatten avviker kraftigt från de kostnader vi får betala till Region Gotland. Vi tror därför att vi har underskattat förbrukningen när vi gjort våra schablondebiteringar. Vid kommande debitering måste vi därför höja dessa, eller ännu hellre få in korrekta uppgifter från alla. 
Vi vill därför be dig att läsa av din vattenmätare senast 15 mars och meddela mätarställningen till Gunnar Bendelin. Om du har fritidsfastighet som du inte besöker under vintern kanske du har någon som ser till huset och kan läsa av. Får vi inte in avläsningar gör vi som förut schablondebiteringar, men nu på en högre nivå. Om vi debiterar för mycket kommer vi givetvis att dra av detta när vi har fått in korrekta uppgifter. 

Debiteringar april 2021
I april kommer vi att skicka ut årets första fakturor för brukningsavgifter. Vi måste tyvärr, efter det att Region Gotland har höjt sina avgifter, göra en höjning av den årliga avgiften för vatten. Våra debiteringar (inklusive moms) blir därmed: 

 • Fast brukningsavgift avlopp (Nyhagens avgift) 2500 kr/anslutning och år (faktureras med 1250 kr i april och 1250 kr i oktober) 
 • Fast brukningsavgift vatten (regionens avgift) 750 kr/anslutning och år (faktureras i april) 
 • Rörlig brukningsavgift vatten och avlopp 34 kr/m3 (ett fåtal anslutare som inte är anslutna till regionens vatten betalar en lägre avgift avseende bara avlopp) 

Tyvärr gjorde vi ett fel vid faktureringen 2020 och tog ut regionens avgift (då 500 kr) både i april och oktober. Vi rättar till det vid faktureringen i april 2021 och debiterar då bara 250 kr (nya avgiften 750 minskad med felaktigt fakturerat 500)

Vid aprilfaktureringen kommer vi också att ta ut avgiften för 2020 års service av pumpbrunnar (700 kr), för de fastighetsägare som beställt sådan. 


JANUARI 2021

Aktuellt från Nyhagen Vatten och Avlopp januari 2021

Efter jul- och nyårsledighet är Gammelgarnsprojektet nu igång igen och som tidigare räknar vi med att det blir klart under mars eller april. Vi påminner de som ska ansluta sig att i god tid planera de arbeten som ska göras på den egna fastigheten. Se tidigare information. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla anslutning till vårt system, såväl i det nya Gammelgarnsprojektet som i de tidigare ledningsnäten i Sandvikenområdet och Grogarn/Östra Katthammarsvik. Vi måste dock höja anslutningsavgifterna, bland annat för att Region Gotland har höjt de avgifter vi får betala till dem. För den som anmäler anslutning senast 31 mars gäller den nuvarande anslutningsavgiften 195.000 kr/fastighet, inklusive moms. Vid anmälan efter 1 april höjs anslutningsavgiften till 215.000 kr inklusive moms. Den som inte kan/vill ansluta sig nu, men vill försäkra sig om en plats längre fram, kan betala en lägre depositionsavgift och få den lägre anslutningsavgiften garanterad. För närmare information, kontakta Gunnar Bendelin, bensgunnar@hotmail.com eller 070-836 61 65.

DECEMBER 2020

Aktuellt från Nyhagen Vatten och Avlopp december 2020

Gammelgarnsprojektet
Vårt projekt löper trots den övergripande Corona-pandemin på i stort sett enligt plan. Entreprenören Nybergs har lagt ner mer än hälften av ledningslängden och arbetet fortsätter med full fart. Innan inkoppling till fastigheter kan göras måste hela ledningsnätet vara lagt och provtryckt. Vi räknar med att detta blir klart under mars eller april. Vi vill påminna de fastighetsägare som ska ansluta sig att i god tid planera för de arbeten som ska göras inne på den egna tomten. Rekommenderade entreprenörer att anlita framgår av tidigare information, se nedan. 

Service av pumpbrunnar, anvisningar för skötsel
Vi har nu genomfört den årliga servicen av pumpbrunnar, för de ca 160 fastighetsägare som har beställt sådan. På det stora hela sköter de flesta sina anläggningar väldigt bra, men i några fall har vi noterat stora ansamlingar av fett och ibland felaktigt nerspolat material. Vi kommer att kontakta berörda fastighetsägare om detta,  och påminner samtidigt alla om vikten av att följa instruktionerna. Vi delar gratis ut trattar som man kan använda för att samla upp t ex frityrfett vid källan och undvika att det spolas ned i systemet och förorsakar problem. 
Vi lägger årligen ner en hel del pengar på underhåll och skötsel av ledningssystemet. Ibland handlar det om att åtgärda konkreta stopp i ledningarna. När det är tydligt att ett stopp beror på t ex felaktigt nedspolat material (fett, våtservetter, bindor etc) kommer vi framöver att behöva debitera berörd fastighetsägare för de arbeten som detta förorsakar. 
På vår hemsida, under Skötsel och felsökning finns anvisningar som ska följas för att allt ska fungera bra. 

Nya anslutare
Vi kan fortfarande ta emot anmälningar för nya anslutare, såväl i våra befintliga områden Sandviken och Grogarn som i nya Gammelgarnsområdet. På vår hemsida kan man nu se i grova drag var vi har våra ledningsnät. Sedan 15 november är anslutningsavgiften 195 000 kr per fastighet, inklusive moms. Denna avgift gäller vid normala avstånd mellan vår befintliga stamledning och berörd fastighet, och normala markförhållanden. Vid långa avstånd och/eller risk för berg vid schaktningen kan avgiften behöva höjas, dock meddelas i så fall detta innan avtal tecknas.  
I anslutningsavgiften ingår grävning och läggning av ledningar fram till tomtgräns och anslutningsavgift till Region Gotland samt leverans av pumpbrunn och vattenmätare. För arbeten inom egen tomt tillkommer grävning och nedsättning av pumpbrunn, samt inkoppling till byggnad. Fastighetsägaren får själv beställa och  bekosta detta arbete, som normalt berättigar till ROT-avdrag.

För mer information, kontakta Gunnar Bendelin, gärna genom kontaktformuläret här på hemsidan.

God Jul och Gott Nytt År!
Styrelsen i Nyhagen Vatten och Avlopp AB

NOVEMBER 2020

Aktuellt från Nyhagen Vatten och Avlopp november 2020

Vi har för närvarande ca 270 anslutna fastigheter i vårt VA-nät och vår utbyggnad till Gammelgarn pågår för fullt och beräknas klart i mars 2021, då tillkommer ytterligare ca 100 anslutningar. Detaljerad information till de som har bestämt sig för att ansluta till Gammelgarnsprojektet har sänts ut separat och återfinns också på hemsidan.
I vårt befintliga nät pågår just nu den årliga servicen med renspolning av avloppsbrunnar på varje fastighet. De fastighetsägare som inte abonnerat på vår service ansvarar själva för att detta blir gjort. Servicen kostar 700 kr/år och kan beställas genom Gunnar Bendelin, e-post och telefon se nedan.
För funktionen av systemet är det viktigt att det sköts på rätt sätt, annars kan såväl stopp i ledningssystemet som problem i reningsverket uppstå. Det gäller bland annat att undvika att spola ned fett och olämpliga produkter (tops, bindor, våtservetter etc), men också att spola ur avloppsbrunnen en gång per år. Mer detaljerad information finns på särskild plats på hemsidan.
Vi kan fortfarande ta emot anmälningar om anslutning, såväl till de befintliga systemen i Sandvikenområdet och Grogarnsområdet, som till det nya systemet i Gammelgarn. Kontakta Gunnar Bendelin om du vill veta mer.
Kontaktuppgifter Gunnar Bendelin: bensgunnar@hotmail.com eller 070-836 61 65

NOVEMBER 2020 Gammelgarn/Östergarn november 2020

Information till VA-anslutare i Nyhagens Gammelgarnsprojekt

Grävningsarbetena har pågått fullskaligt sen v33 (7aug). Vår entreprenör Nybergs arbetar nu på flera olika fronter, med grävning av ledningsgravar, med spettning i berg och med nedläggning av ledningar. Stamledningarna beräknas vara helt färdiga och provtryckta i mars 2021. När stamledningarna är klara kan ingrävningar påbörjas till respektive fastighet. Vissa förberedelser för påkopplingen kan göras innan, men ingen anslutning till stamledning får ske innan den är godkänd. Försäkra er om att det är utmärkt på er fastighetsgräns var avsättningen skall göras. Antingen genom att ni själva sätter ut en markeringspinne eller också ber oss att göra det om vi fått en kartbild på var den skall göras.

Nyhagen ansvarar för ledningar fram till fastighetsgräns samt tillhandahållande av pumpbrunn och vattenmätare, detta ingår i den anslutningsavgift ni betalar. Ni ansvarar själva för arbetena på er fastighet (grävning och nedsättning av pumpbrunn, dragning av ledningar från hus till brunn, inkoppling av vatten samt montering av vattenmätare, koppling av el m m) och bekostar detta separat. För arbeten innanför er fastighetsgräns kan vissa av arbetena berättiga till ROT-avdrag. De olika entreprenörer vi rekommenderar för arbetena inne på era fastigheter är:

Grävfirmor:
Nybergs: Anders Mellqvist tel. nr 0704187407

Katthammarsviks åkeri: Leif Söderström tel. 0705654512

OSAB: Timmy tel. 0739174687

Rörfirmor:
Emrik Larsson Lau VVS Emrik 0762356228

Gotlands Rörservice AB: Markus Nordahl 0704976276

Roma värme & sanitet: Peppe tel. 0702117272

Elektriker:
Anso el:Anders tel. 0708684411

Annheden el: André tel. 0736588055

Det är ju ni som fastighetsägare som bestämmer vem ni vill anlita. De vi rekommenderar har vi haft genomgång med så de vet hur anslutningarna skall göras så att de fungerar utan mankemang. Självklart kan ni välja någon annan än de vi rekommenderar, men vi vill i sådant fall ha en anmälan om vem/vilka ni anlitar innan arbetena igångsätts. Vi ska också ha möjlighet att besiktiga anslutningen innan anläggningen får tas i bruk.

Det är den gräventreprenör ni anlitar som bör ha ansvaret för samordning med övriga hantverkare så att varje anslutning kan göras så snabbt och effektivt som möjligt.

Det finns några förutsättningar som är mycket viktiga för att anläggningen i sin helhet ska fungera väl. Dessa måste följas, konsekvenserna om man gör fel kan bli dyrbara och belasta respektive fastighetsägare:

 • Till avloppsbrunnen får endast spillvatten från hushållet kopplas in. Regnvatten eller dräneringsledningar får inte kopplas hit, eftersom det skulle äventyra reningsverkets funktion
 • Vattenanslutningen får inte kopplas ihop med eventuell befintlig vattenledning från egen brunn. Om ni vill fortsätta använda eget brunnsvatten för t ex bevattning går det utmärkt, men det får inte finnas någon sammankoppling med Nyhagens system, eftersom det skulle kunna äventyra kvaliteten på dricksvattnet.
 • Vattenmätare måste placeras fryssäkert, antingen inomhus i uppvärmt utrymme eller i särskild godkänd isolerad vattenmätarbrunn.

När ni väl fått er VA-anslutning inkopplad är det angeläget att den sköts på rätt sätt. Anvisningar om vad som inte får spolas ned i avloppet samt skötselråd finns på separat plats på vår hemsida.

Kontaktpersoner i Nyhagen Vatten och Avlopp AB är:

Styrelseordf.                        Mårten Lindström                tel. 0705233851

Projektledare Gammelgarn   Gunnar Bendelin                  tel. 0708366165

Arbetsgrp Gammelgarn        Johan Lundborg                    tel. 0708158151

Arbetsgrp Gammelgarn        Stig Buskas                           tel. 0769468055

Arbetsgrp Gammelgarn        Pelle Flink                            tel. 0705945679

Styrelseled Nyhagen             Stig Hellgren                         tel. 0707161688

Styrelseled Nyhagen             Arne Eriksson                       tel. 0705351882

VVS-sakkunnig                     Ivan Söderholm                    tel. 0702028248

Privacy Settings
Youtube
Vimeo
Google Maps