Vill du ansluta din fastighet?

ETAPP
SANDVIKEN

 • I drift sedan 2016

 • Nya anslutningar möjliga

 • Fast pris för anslutning till tomtgräns.

 • Arbeten inom egen tomt tillkommer.

ANMÄL INTRESSE

ETAPP
GROGARN 

 • I drift sedan 2019

 • Nya anslutningar möjliga

 • Fast pris för anslutning till tomtgräns.

 • Arbeten inom egen tomt tillkommer.

ANMÄL INTRESSE

ETAPP
GAMMELGARN

 • I drift sedan 2021

 • Nya anslutningar möjliga

 • Fast pris för anslutning till tomtgräns.

 • Arbeten inom egen tomt tillkommer.

ANMÄL INTRESSE

För att kunna ansluta till Nyhagens vatten- och avloppsnät får inte ditt hus vara för långt ifrån vårt ledningsnät. 
På kartan kan du schematiskt se hur stamledningarna går i våra tre verksamhetsområden GAMMELGARN, GROGARN och SANDVIKEN.

För anslutningar i Katthammarsvik ansvarar Region Gotland.

Är du intresserad av ansluta fastighet i Herrviksområdet finns möjlighet via HerrviksVA. 

Privacy Settings
Youtube
Vimeo
Google Maps